Ülkemizde akıllı şehir politikalarına ulusal katmanda bütüncül bir bakış getirerek birlikte çalışabilme yetisi kazanmak, belirlenen politikalarla uyumlu yatırımları önceliklendirerek yatırımların doğru proje ve faaliyetlerle uygulandığını güvence altına almak amacıyla ulusal ihtiyaçları ve öncelikleri bütüncül olarak göz önünde bulunduran, ekosistem paydaşlarının ortak aklı ile inşa edilen 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmış olup 2019/29 sayılı 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Genelgesi ile 24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında tanımlanan eylemlerin, görev ve sorumlulukların gerçekleştirilmesine ulusal ölçekte katkı sağlanması ve başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere tüm paydaşların kapasitesinin artırılması amacıyla “Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi” Bakanlığımızca hayata geçirilmiştir.

Akıllı şehir uygulamalarından sağlanan hizmet kalitesi, kaynak tasarrufu ve verimliliğe ilişkin örneklere bakıldığında; Los Angeles’ta akıllı ulaşım sistemleri ile duraklamalarda %35, kavşaklardaki beklemelerde %20, seyahat süresinde %13 azalma ve bunlara bağlı olarak yakıt tüketiminde %12,5 oranında düşüş sağlandığı görülmektedir.

Bu içerik ile geniş kapsamlı bir şekilde “Akıllı Şehir Yönetimi” hakkında bilgi edinmeniz hedeflenmiştir. İlgili eğitim dokümanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Temel Motivasyon

Şehrin vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermesini sağlamak için yeterli yasal çerçeveler ve etkin süreçler gerektiren ortamı yaratmak olarak tanımlanan akıllı şehir yönetimi; karar alma ve doğrudan demokrasi süreçlerinin gelişimi açısından yeni bir yönetim modeli olan “katılımcı şehir” kavramının altyapısını hazırlamaktadır.

Dikkat: Eğitim materyallerinde yer alan tüm belge, resim ve videoların kullanımı ile ilgili fikri mülkiyet hakları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na aittir. Belgelerin kaynak gösterilmeden kullanılması veya başka amaçlarla kötüye kullanılması durumunda hukuki, cezai ve mali sorumluluk kişi/kuruluşlara aittir.