İnsan
Kaynakları

Sistem
Altyapısı

Veri
Altyapısı

Akıllı Şehir Uygulamaları
Ön Fizibilite Çalışmaları