Akıllı Şehir Ekosistemine Entegrasyon

 • Stratejinin oluşturulması
 • Finans kaynaklarının belirlenmesi
 • Ekosisteme entegrasyon

Dönüşüm İçin Kurumsal Kapasitenin Arttırılması

 • Sistem altyapısı
 • Veri altyapısı
 • İnsan kaynakları

Dönüşüm Kararlarının Alınması

 • Sektörler
 • Bileşenler
 • Hizmetler

Dönüşüm İçin Kolaylaştırıcı ve Yönlendirici Ortam Oluşturulması

 • Teknolojiler
 • Standartlar
 • Riskler/Çözümler
 • Yerel bilgi sistemleri
 • Ulusal bilgi sistemleri

Kentsel Hizmetlerin Dönüşümünün Sağlanması

 • İnovasyon
 • Projeler, çözümler, uygulamalar
 • Ulusal sistemlere entegrasyon

İzleme, Değerleme, Raporlama

 • Merkezi yönetim hizmetlerinin değerlendirilmesi
 • Yerel yönetim hizmetlerinin değerlendirilmesi
 • Akıllı şehir endeksinin oluşturulması
 • Yaşam kalitesi endeksinin oluşturulması
 • Ulusal endekslere entegrasyon