2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi, akıllı şehir çözümlerine ve yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritası hazırlanmasına rehberlik edilmesi ve ülkemizde akıllı şehirler konusunda kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi kapsamında Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Rehberlik Etkinliği düzenlenmiştir.

3 Aralık 2020 Perşembe günü gerçekleştirilen etkinlik Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Sayın İsmail TÜZGEN’in açılış konuşmaları ve bilgilendirmeleri ile başlamıştır. Sonrasında Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Sayın Dursun Yıldırım BAYAR sunumları ile katılımcılara Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Projenin yüklenici firması olan Asis Şehir Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Fatih GÜNDOĞAN’ın projenin amaçları ve kapsamına yönelik olarak gerçekleştirdiği sunumları ile devam eden etkinlik Prof. Dr. Murat ŞEKER ve Dr. Mete Başar BAYPINAR’ın Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası çalışmalarına yönelik sunumlarıyla tamamlanmıştır.

Dr. Mete Başar BAYPINAR sunumu için tıklayınız.