Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen, yerel yönetimlere yönelik uygulamalar.