17 Şubat 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilen 9.Karma Ekonomik Komisyonu protokolü ile belirlenen Eylem Planında  yer alan “Azerbaycan’da ve işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşasında Bakanlığımız Akıllı Şehir deneyiminin paylaşılması ve bu alanda işbirligi yapılması” kapsamında kardeş ülke ile ortak projelerin üretilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Her iki ülke arasında gerçekleştirilecek müşterek çalışmalar ile; şehircilik hizmetlerinin nitelikli bir şekilde sunulmasına, akıllı şehir dönüşümünde deneyim paylaşımı yapılarak akıllı şehir uygulamalarının kavranması ve benimsenmesine, böylelikle kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunulacaktır. Şehirlerin, belirlenen akıllı şehir olgunluk seviyelerini iyileştirmeleri için yönlendirme sağlanacaktır.

Ayrıca söz konusu eylem maddesinin gerçekleştirilmesi ile birlikte; insan, teknoloji, tesis, kurumlar vb. tüm ekosistem varlıkları ile akıllı şehir uygulamalarına yönelik hazırbulunuşluluğunun sağlanacağı değerlendirilmektedir.

Eylem Planı süresince taraflar arasında gerçekleştirilecek teknik ziyaretler, eğitim, çalıştay ve video konferanslar gibi etkinlikler ve ayrıca yapılacak üst düzey temaslarla sürecin tamamlanması sağlanacaktır.