Trafik Verilerinin etkin kullanımı ve trafik güvenliğine yönelik destek mekanizmasının oluşturulması amacıyla “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” ve “2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi” ve “2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı” kapsamında “Trafik Güvenliği Analiz Platformu” projesi hayata geçirilmiştir.

VERİ

Platformda;

İçişleri Bakanlığı İVME projesinden alınan ölümlü ve yaralanmalı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden alınan maddi hasarlı kaza verileri bulunmaktadır.

Bu veriler;

 • Kaza şiddeti
 • Kaza türleri
 • Kaza nedenleri
 • Hava koşulları
 • Konum bilgisi
 • Yol özellikleri
 • Zaman

gibi parametreler ile filtrelenebilmekte olup ısı haritası, nokta gösterimi ve kümeleme yöntemleri ile harita üzerinde gösterilmektedir.

UYGULAMA

Platform ile;

İstatistik, raporlama, hesaplama, analiz çalışmaları yapılabilmektedir.

Platformda kullanılan hesaplama algoritmaları şunlardır;

 • Kaza Sayısı Yöntemi
 • Kaza Tekrarı Oranı Yöntemi
 • Kaza Şiddeti Yöntemi
 • Sayı-Oran Yöntemi
 • Oran-Kalite Kontrol Yöntemi
 • Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi

ÇIKTILAR

Platformdaki veriler ve algoritmalar kullanılarak;

 • Kaza Kara Noktaları (KKN)
 • Kaza Yoğunluğu Yüksek Bölgeler (KYYB)

hesaplanabilmektedir.

Hesaplanan KKN ve KYYB ile birlikte sistemdeki veriler, raporlama araçları sayesinde görselleştirilebilmekte ve farklı formatlarda indirilebilmektedir.

Tüm coğrafi çıktılar Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ile paylaşılmakta olup söz konusu veriler TUCBS üzerinden ilgili kurumlarla paylaşılabilecektir.

HEDEF KİTLE

İlgili kurumların ulaşım planlamasında kullanılarak trafik güvenliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

YEREL YÖNETİMLER

 • İl Özel İdareleri
 • Büyükşehir Belediyeleri
 • İl Belediyeleri
 • İlçe Belediyeleri
 • Belde Belediyeleri

İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

 • İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Jandarma Genel Komutanlığı
 • Karayolları Genel Müdürlüğü

Projeye gitmek için