2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında; şehirlerimize ait akıllı şehir olgunluk seviyelerinin ortak, sistematik ve Türkiye’ye özgü bir yapı ile ölçülmesi, akıllı şehir farkındalığının artırılması, akıllı şehir dönüşümünün kolaylaştırılması, akıllı şehir dönüşümünde deneyim paylaşımının sağlanması, yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarını kavramasının ve benimsemesinin sağlanması, bu hususlar ile birlikte kaynakların etkili ve verimli kullanılması gibi öncelikli strateji ve hedefler belirlenmiştir.

Bu kapsamda ülkemizde akıllı şehir proje ve faaliyetlerinin, Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı ile uyumlu olmasını sağlamak ve stratejinin hayata geçirilmesindeki etkisinin değerlendirilmesinde ve doğrulanmasında ortak bir dil ve sistematik bir yapı kazandırmak amacı ile ülkemize özgü Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli hazırlanmıştır.

Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme Modeli ile kurumların akıllı şehir dönüşümlerinin yapısal, standart, tutarlı, etkin ve verimli bir şekilde yapılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu model ile yerel yönetimlerde analiz çalışmaları ve yapılan analizlerin sonuçlarının değerlendirileceği olgunluk değerlendirme uygulamaları yapılacaktır. Ayrıca şehirlerin mevcut olgunluk seviyelerinin ve ulusal katmanda öncelikli akıllı şehir kabiliyetlerinin değerlendirilmesi ile her şehre özel Akıllı Şehir Olgunluk Geliştirme Programı hazırlanması büyük fayda sağlayacaktır.

Aynı zamanda şehirlerimiz, akıllı şehirler alanında farklı olgunluk seviyelerine sahiptir. Bu doğrultuda, Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme çalışmaları ile şehirlerimizin akıllı şehir kabiliyetleri değerlendirilerek akıllı şehir olgunluk seviyeleri tespit edilmekte ve belirlenen alanlarda iyileştirme önerileri sunulmaktadır.

Şehirlerimizin güçlü ve zayıf yönlerini görmek, gelişme alanlarını belirlemek, hem kurumun kendisi hem de araştırmacılar, girişimciler ve paydaşlar için doğru ölçülmüş, güvenilir gösterge değerleri sağlamak amacıyla Akıllı şehir olgunluk değerlendirme sonuçları doğrultusunda Akıllı Şehir Endeksi oluşturulmaktadır.

2021 yılı itibariyle Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme Sistemi kullanılarak uygulanacak olan Olgunluk Değerlendirme Modeli ile kurumların akıllı şehir dönüşümlerinin yapısal, standart, tutarlı, etkin ve verimli bir şekilde yapılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu sistem ile yerel yönetimlerde yapılan analizlerin sonuçlarının değerlendirileceği uygulamalar yapılacaktır.

Her yıl yapılacak akıllı şehirler olgunluk değerlendirme çalışmaları ile; şehircilik hizmetlerinin nitelikli bir şekilde sunulması bununla birlikte akıllı şehir dönüşümünde deneyim paylaşımının sağlanması ile yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarını kavraması ve benimsemesi sağlanacaktır. Kaynakların etkili ve verimli kullanımına katkıda bulunulacaktır.