TANIM


Bir şehirde yer alan tüm yapılar için toplumun; barınma kalitesi, konut kalitesi, yapı güvenlik önlemleri, yapı iklimlendirme ve enerji sistemleri gibi temel ihtiyaçlara akılcı ve teknolojik bir yaklaşımla dokunarak yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen sistemleri içerir.

MOTİVASYONLAR


 • Bina enerji tasarrufunun sağlanması
 • Kullanıcılara gerçek zamanlı olarak tüketim bilgisinin iletilmesi
 • Net-sıfır enerjili binaların yaygınlaştırılması
 • Kaçak ve kayıp enerji kullanımının azaltılması
 • İşletme ve yatırım maliyetlerini düşürme
 • Bina içi hava kalitesinin arttırılması
 • Akıllı bina iklimlendirmesine bağlı olarak enerji tasarrufunun sağlanması
 • Doğal kaynaklar (Güneş, Rüzgar, …) dan maksimum fayda sağlama
 • Bina ısı yalıtım sistemleri ile iklimlendirmeye destek verilmesi
 • Karbon emisyonlarının azaltılması
 • Bina piyasa değerinin artması
 • Entegre bina atık yönetimi ile tek noktadan koordinasyonun sağlanması
 • Bina katı atıklarının en aza indirilmesi
 • Atıkların çıktığı noktadan sınıflandırılması
 • Atıkların altyapıya iletilmeden geri kazanımı
 • Atıkların binalarda güvenli depolamasının sağlanması
 • Akıllı su sayaçları ile su tüketiminin azaltılması
 • İnsan sağlığı risklerinin azaltılması
 • Bina atık maliyetlerinin azaltılması
 • Kamu binalarında maksimum güvenliğin sağlanması
 • Sensörler, kameralar ve benzeri donanım araçları ile verinin tek noktadan analizi ve tespiti
 • Yüz, parmak izi, iris, retina, damar izi veya DNA gibi kişiye özgü tanıma sistemlerinin yaygınlaştırılması
 • Şüpheli durum tespitinde anlık acil bilgilendirme ile hızlı hizmet sunumu
 • Geliştirilen yapay zeka algoritması ile uzaktan karşı tedbirin sağlanması
 • Acil durum erken uyarı ile kayıpların önlenmesi
 • Birbirleri ile entegre acil durum sistemlerinin tek elden yürütülmesi
 • Sensörler ile su baskınlarının ve yangınların otomatik önlenmesi
 • Akıllı binalarda yaşam odaları ile can kaybının asgari düzeye inmesi
 • Bina piyasa değerinin artması

UYGULAMALAR


 • Adaptif Havalandırma Sistemleri (HVAC)

Bulunulan ortamların ısıtılması, soğutulması ve havalandırılmasını düzenleyip kontrol ve otomatik ayarlayan sistemlerdir. Örnek: Isıtma (heating) soğutma (cooling), havalandırma (ventilating) ve iklimlendirme (air conditioning) entegre sistemler

 • Akıllı Bina Aydınlatma Sistemleri

Bina aydınlatma sistemlerinin bina içinde veya uzaktan istenen zamanda ve istenen ışık şiddetine göre ayarlanmasıdır. Örnek: Varlık sensörleri, hareket sensörleri, aydınlık seviye sensörleri

 • Akıllı Bina Enerji Verimliliğinin Arttırılması (Cam Binalar vb.)

Kullanıcı konforundan ödün vermeden binanın enerji harcamalarının en az düzeyde olmasını sağlayan sistemler. Örnek: Cam binalar (Open window)

 • Akıllı Bina Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Enerji etkin akıllı binalarda yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en önemlisi olan güneş enerjisinin etkin kullanımı. Örnek: Güneş Panelli binalar

 • Entegre Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Merkezden kontrol edilen her klimanın, aynı zamanda ısıttığı ya da soğuttuğu bölgenin sıcaklığına göre kendini ayarlaması. Örnek: Isıtma ve Soğutma fanlarının çalışma durma otomasyonu

 • Akıllı Bina Yalıtım Sistemi

Binaların dış cephesini yenilemek ve ömrünü uzatmak aynı zamanda enerjide sağladığı tasarrufu öne çıkaran malzeme yapılarıdır. Örnek: En ucuz ve en efektif dış cephe kaplama sistemi

 • Sağlıklı İklimlendirme İçin Doğal Kaynakların Kullanımı

Doğal kaynaklardan sağlanan su enerji vs. toplama, depolama ve deşarj sistemlerinin planlanmasına ve yapımına ilişkin sistemler. Örnek: Yağmur Suyu Hasatı vb.

 • Akıllı Su Sayaçları

Kullanıcı bilgilendirmesinin ve kendi karar mekanizmasının bulunduğu sayaç sistemleridir. Örnek: Sayacın ters bağlanması ile vananın otomatik kapanması

 • Bina Entegre Atık Yönetimi (Gri Su, Mor Şebeke vb.)

Bina Atık yönetim süreçlerindeki verimsizliği ortadan kaldırmak, zararları en aza indirmek ve geri kazanımı sağlamak amacıyla konteynerler ve geri dönüşüm sistem hizmetidir. Örnek: Atık suların filtrelenerek geri kazanımı(Mor şebeke)

 • Akıllı Bina Entegre Güvenlik Sistemleri

Binalarda giriş ve çıkışların denetimli ve izlenebilir olarak yapılması, kilit altında tutulması, CCTV (kapalı devre televizyon) ve diğer güvenlik sistemleri de entegre edilerek bina güvenlik yönetiminin üst düzeyde sağlanması. Örnek: Geçiş kontrol sistemleri

 • Acil İhbar Servisine Anlık İletim

İzinsiz kullanım, hırsızlık, yangın, su baskını, gaz kaçağı ve benzeri her türlü istenmeyen durumlarda ihbar birimleri,ne iletimin sağlandığı sistemler. Örnek: İhbar birimlerine sms gönderebilir, e-posta atabilir,çağrıda bulunabilen haberleşme sistemleri

 • Uzaktan Güvenlik Kontrol Sistemleri

İzinsiz kullanım, hırsızlık, yangın, su baskını, gaz kaçağı ve benzeri her türlü istenmeyen durumlarda her yerde evin veya iş yerinin kontrolünün kullanıcıda olması. Bilgilendirme amaçlı sms gönderebilir, e-posta atabilir, sizin belirlediğiniz telefon numaralarına çağrı bırakabilir.

 • Güvenlik Tedbirlerinin Alınmasına Yönelik Kullanıcı Bilgilendirme Sistemleri

İnternete erişim sağlayabilen bilgisayar veya akıllı telefon aracılığıyla binadaki güvenlik sistemine erişebilir, sistem çalıştırılabilir şekilde oluşturulan sistemler. Örnek: E-mail, sms veya telefon ile otomatik haber verebilme

 • Akıllı Bina Entegre Acil Durum Sistemleri

Acil Durumda otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarını yerine getirecek acil durum kontrol sistemi. Örnek: Duman kontrol sistemleri

 • Erken Uyarı Sistemleri

Acil durumlarda erken uyarı sistemleri ile müdahalenin en kısa süreye indirgenmesi. Örnek: Sensör ile Deprem Erken uyarı sistemi

 • Akıllı Bina Afet Yaşam Odaları ve Sığınaklar

Binalardaki afet anında kullanılması için tasarlanan yaşam odaları. Örnek: Sığınak sistemleri

ZORLUKLAR


 • Yüksek yatırım ve bakım maliyetleri
 • Ortak birlikte çalışabilirlik yaklaşımının olmaması
 • Mevzuat düzenlemelerinin yetersizliği
 • Nüfus artışı, su kirliliğinin artması, atıkların artması gibi bina yönetim sistemi üzerindeki baskıların artması
 • Yaşlanan bina altyapı kaygısı
 • Kullanılacak teknolojik ürünlerin birim fiyatlarının yüksek olması