Akıllı Şehir Kabiliyetleri ve bu kabiliyetlerde yer alan varlıklara ilişkin bilgiyi oluşturan Akıllı Şehir Veri Sözlüğü Dokümanı hazırlanmıştır. Akıllı Şehir Veri Sözlüğü kullanılarak veri kavramsal modelleri aracılığıyla veri setleri oluşturulmuştur.

Türkiye’nin akıllı şehirler alanındaki ilerleyişine yönelik önemli bir adım atıldı. 10 Ocak 2024 tarihli ve 32425 sayılı Resmî Gazete’nin 1. Mükerrer sayısında, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu’nun 06/10/2023 tarihli ve 2023/1-6 sayılı kararı gereğince “Akıllı Şehirler Veri Modeli ve Veri Tanımlama Dokümanı” yayımlandı.