2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi, akıllı şehir çözümlerine ve yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritası hazırlanmasına rehberlik edilmesi ve ülkemizde akıllı şehirler konusunda kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi kapsamında Akıllı Şehir Uygulamalarına Yönelik Rehberlik Etkinliği düzenlenmiştir.

4 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan etkinlikte projenin yüklenici firması olan Asis Şehir Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Fatih GÜNDOĞAN sunumlarıyla katılımcıları akıllı ulaşım sistemleri ve uygulamalarına yönelik olarak bilgilendirmiştir.

Dr. Fatih GÜNDOĞAN sunumu için tıklayınız.