Akıllı Şehir alanında oluşturulacak stratejiler ve önceliklendirme konusunda şehirlerin dinamikleri, insan faktörü, yerleşimi gibi pek çok farklı faktörün göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Türkiye’nin coğrafi özellikleri ve şehirlerin sosyo-ekonomik durumları dikkate alındığında belirlenecek bir ana strateji kapsamında tüm şehirlerin benzer Akıllı Şehir Çözümlerini geliştirmelerini beklemek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bu hususta şehirler tarafından hazırlanacak Yerel Akıllı Şehir Stratejisi’nde her şehrin kendi özelliğine göre hazırlanması önem taşımaktadır.

Bununla birlikte görev alanına göre şehirde hizmet sunan tüm paydaşların dahil edilerek hazırlanan Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ile şehre özgü yol haritasının hazırlanması hedeflenmektedir. Bu aşamada yerel yönetim tarafından planlanan akıllı şehir uygulamaların hayata geçirilmesi için yardımcı dokümanlar hazırlanmıştır. Aşağıdaki ön çalışma fizibilite raporları ile ilgili çözümlerin uygulanması için rehberlik sağlanması hedeflenmektedir.