Akıllı Şehir alanında oluşturulacak stratejiler ve önceliklendirme konusunda şehirlerin dinamikleri, insan faktörü, yerleşimi gibi pek çok farklı faktörün göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Türkiye’nin coğrafi özellikleri ve şehirlerin sosyo-ekonomik durumları dikkate alındığında belirlenecek bir ana strateji kapsamında tüm şehirlerin benzer Akıllı Şehir Çözümlerini geliştirmelerini beklemek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bu hususta şehirler tarafından hazırlanacak Yerel Akıllı Şehir Stratejisi’nde her şehrin kendi özelliğine göre hazırlanması önem taşımaktadır.

Bununla birlikte görev alanına göre şehirde hizmet sunan tüm paydaşların dahil edilerek hazırlanan Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ile şehre özgü yol haritasının hazırlanması hedeflenmektedir. Bu aşamada yerel yönetim tarafından planlanan akıllı şehir uygulamaların hayata geçirilmesi için yardımcı dokümanlar hazırlanmıştır. Aşağıdaki ön çalışma fizibilite raporları ile ilgili çözümlerin uygulanması için rehberlik sağlanması hedeflenmektedir.

No Kılavuz İlgili Olduğu Akıllı Şehir Bileşeni Dosya
1 Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve Arıza Tespit Analiz Sistemi Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı, Bilgi Teknolojileri, Akıllı Güvenlik
2 Acil Durum Tahliye Planları Akıllı Güvenlik, Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi, Afet ve Acil Durum Yönetimi
3 Afet Koordinasyon Merkezi Akıllı Güvenlik, Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi, Afet ve Acil Durum Yönetimi
4 Afet Sonrası İletişim Sistemleri İletişim Teknolojileri, Afet ve Acil Durum Yönetimi, Akıllı Güvenlik
5 Akıllı Bölgesel İklimlendirme Uygulamaları Akıllı Çevre, Akıllı Enerji, Akıllı Altyapı, Akıllı Mekan Yönetimi
6 Akıllı Ödeme Sistemi Akıllı Ekonomi, Bilgi Güvenliği
7 Akıllı Sokak Aydınlatmaları Akıllı Enerji, Akıllı Çevre, Akıllı Mekan Yönetimi
8 Akıllı Şehir Siber Güvenlik Sistemleri Akıllı Güvenlik, Akıllı Altyapı, Bilgi Güvenliği, İletişim Teknolojileri, Bilgi
Teknolojileri
9 Buzlanma ve Taşkın Uyarı Sistemleri Afet ve Acil Durum Yönetimi, İletişim Teknolojileri, Akıllı Güvenlik, Akıllı Çevre
10 Dikey Tarım Akıllı Çevre, Akıllı Mekan Yönetimi, Akıllı Yapılar, Akıllı Enerji
11 Görüntü İşlemeye Dayalı Güvenlik Sistemleri Akıllı Güvenlik, Akıllı Yapılar, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilgi Güvenliği
12 İleri Deprem Uyarısı Afet ve Acil Durum Yönetimi, Akıllı Güvenlik, Akıllı Yapılar, Akıllı Mekan Yönetimi
13 İleri Sel Uyarı Sistemleri Afet ve Acil Durum Yönetimi, Akıllı Güvenlik, Akıllı Mekan Yönetimi, Akıllı Çevre
14 Kuluçka Merkezi Akıllı Ekonomi, Bilgi Teknolojileri, İletişim Teknolojileri, Akıllı İnsan
15 Teknoloji Geliştirme Bölgesi Akıllı Ekonomi, Bilgi Teknolojileri, İletişim Teknolojileri, Akıllı İnsan
16 Yangın Algılama ve Uyarma Sistemleri Afet ve Acil Durum Yönetimi, Akıllı Güvenlik, Akıllı Yapılar, Akıllı Mekan Yönetimi
17 Kültür, Sanat ve Turizm Faaliyetlerine ve Sosyal Faaliyetlere Yönelik Alt ve Üst
Yapıların Geliştirilmesi
Akıllı Yönetişim, Akıllı İnsan
18 Entegre Bina Güvenlik Sistemleri Akıllı Güvenlik, Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi
19 Akıllı Durak Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Akıllı Enerji, Bilgi
Teknolojileri
20 Otopark Yönetim ve Yönlendirme Sistemi Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilgi Teknolojileri, Akıllı
Mekan Yönetimi
21 Yeşil Alanların Yönetimi Akıllı Çevre, Akıllı Mekan Yönetimi, Akıllı Altyapı
22 Entegre Trafik Yönetimi Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı, Bilgi Teknolojileri, Akıllı Güvenlik
23 Bisiklet Yolu ve Paylaşımı Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı, Akıllı Güvenlik, Coğrafi Bilgi Sistemleri
24 İklimlendirme Altyapısı Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı Yapılar, Akıllı Altyapı, Akıllı Enerji, Akıllı Çevre,
Akıllı Ekonomi
25 Uzaktan Hasta Takibi Bilgi Güvenliği, İletişim Teknolojileri, Akıllı İnsan, Akıllı Sağlık
26 Ücretsiz İnternet Erişim Alanları Bilgi Güvenliği, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Akıllı İnsan
27 Gri Su ve Yağmur Suyu Toplama Sistemleri Akıllı Çevre, Akıllı Enerji, Akıllı Sağlık, Akıllı Altyapı, Akıllı Ekonomi
28 Akıllı Atık Toplama Akıllı Çevre, Akıllı Altyapı, Coğrafi Bilgi Sistemleri
29 Akıllı Temiz ve Atık Su Yönetimi Akıllı Çevre, Akıllı Enerji, Akıllı Sağlık, Akıllı Altyapı, Akıllı Ekonomi
30 Yeşil Sertifikalı Yapılar Akıllı Yapılar, Akıllı Enerji, Akıllı Çevre
31 Ulaşımda Sanal İkiz ve Simülasyonu Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, İletişim Teknolojileri
32 Akıllı Atık Ayrıştırma Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı Altyapı, Akıllı Çevre
33 Yapı Entegre Atık Yönetimi Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı Altyapı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Akıllı
Çevre
34 Deprem Yalıtım Sistemleri Akıllı Güvenlik, Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi, Afet ve Acil Durum Yönetimi
35 Çok Modlu Toplu Taşıma Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı, Akıllı Güvenlik, Coğrafi Bilgi Sistemleri
36 Kişiselleştirilmiş Ulaşım Bilgileri Akıllı Ulaşım, Akıllı İnsan, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilgi Teknolojileri, Akıllı
Altyapı, Bilgi Güvenliği
37 Engellilere Yönelik Sosyal Sorumluluk Projeleri Akıllı Yönetişim, Akıllı İnsan
38 Akıllı Sayaçlar Akıllı Enerji, Akıllı Yapılar, Akıllı Çevre, Akıllı Ekonomi
 39 Afet Yaşam Odaları ve Sığınaklar Akıllı Güvenlik, Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi, Afet ve Acil Durum Yönetimi
40 Spora Yönelik Alt ve Üst Yapıların Oluşturulması Akıllı Çevre, Akıllı İnsan, Akıllı Ekonomi, Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı Sağlık,
Akıllı Enerji
41 Yapı Enerji Verimliliği Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı Altyapı, Akıllı
Enerji, Akıllı Çevre, Akıllı Ekonomi
42 Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı, Akıllı Enerji, Akıllı Ekonomi
43 Akıllı Şehir Yönetim Platformu Akıllı Yönetişim, Akıllı İnsan, Akıllı Güvenlik, Coğrafi
Bilgi Sistemleri, Bilgi Güvenliği
44 Çevre Kirliliği İzleme Sistemi Akıllı Çevre, Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı
Sağlık, Akıllı Altyapı
45 Enerji Güvenliği Akıllı Enerji, Akıllı Altyapı, Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı
Yapılar, Akıllı Çevre
46 Toplu Taşıma Araç İçi Kontrol Sistemleri Akıllı Ulaşım, Akıllı Güvenlik, Coğrafi Bilgi Sistemleri,
İletişim Teknolojileri
47 Yapı Bilgi Modellemesi İletişim Teknolojileri, Akıllı Ekonomi, Coğrafi Bilgi
Sistemleri
48 Yapı Yalıtım Sistemi İletişim Teknolojileri, Akıllı Ekonomi, Coğrafi Bilgi
Sistemleri
49 Yenilenebilir Enerji Uygulamaları Akıllı Enerji, Akıllı Altyapı, Akıllı Çevre
50 Akustik Algılama ve Konum Tespiti Akıllı Güvenlik, Coğrafi Bilgi Sistemleri, İletişim
Teknolojileri, Akıllı Mekân Yönetimi