Akıllı Şehir alanında oluşturulacak stratejiler ve önceliklendirme konusunda şehirlerin dinamikleri, insan faktörü, yerleşimi gibi pek çok farklı faktörün göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Türkiye’nin coğrafi özellikleri ve şehirlerin sosyo-ekonomik durumları dikkate alındığında belirlenecek bir ana strateji kapsamında tüm şehirlerin benzer Akıllı Şehir Çözümlerini geliştirmelerini beklemek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bu hususta şehirler tarafından hazırlanacak Yerel Akıllı Şehir Stratejisi’nde her şehrin kendi özelliğine göre hazırlanması önem taşımaktadır.

Bununla birlikte görev alanına göre şehirde hizmet sunan tüm paydaşların dahil edilerek hazırlanan Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ile şehre özgü yol haritasının hazırlanması hedeflenmektedir. Bu aşamada yerel yönetim tarafından planlanan akıllı şehir uygulamaların hayata geçirilmesi için yardımcı dokümanlar hazırlanmıştır. Aşağıdaki ön çalışma fizibilite raporları ile ilgili çözümlerin uygulanması için rehberlik sağlanması hedeflenmektedir.

No Kılavuz İlgili Olduğu Akıllı Şehir Bileşeni Dosya
1 EDS ve Arıza Tespiti Analizi Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı, Bilgi Teknolojileri, Akıllı Güvenlik
2 Acil Durum Tahliye Planları Akıllı Güvenlik, Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi, Afet ve Acil Durum Yönetimi
3 Afet Koordinasyon Merkezi Akıllı Güvenlik, Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi, Afet ve Acil Durum Yönetimi
4 Afet Sonrası İletişim Sistemleri İletişim Teknolojileri, Afet ve Acil Durum Yönetimi, Akıllı Güvenlik
5 Akıllı Bölgesel İklimlendirme Uygulamaları Akıllı Çevre, Akıllı Enerji, Akıllı Altyapı, Akıllı Mekan Yönetimi
6 Akıllı Ödeme Sistemi Akıllı Ekonomi, Bilgi Güvenliği
7 Akıllı Sokak Aydınlatmaları Akıllı Enerji, Akıllı Çevre, Akıllı Mekan Yönetimi
8 Akıllı Şehir Siber Güvenlik Sistemleri Akıllı Güvenlik, Akıllı Altyapı, Bilgi Güvenliği, İletişim Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri
9 Akustik Algılama ve Konum Tespiti Coğrafi Bilgi Sistemleri, Akıllı Mekan Yönetimi, Akıllı Çevre, İletişim Teknolojisi, Akıllı Altyapı
10 Buzlanma ve Taşkın Uyarı Sistemleri Afet ve Acil Durum Yönetimi, İletişim Teknolojileri, Akıllı Güvenlik, Akıllı Çevre
11 Dikey Tarım Akıllı Çevre, Akıllı Mekan Yönetimi, Akıllı Yapılar, Akıllı Enerji
12 E-Ticaret Platformları Akıllı Ekonomi, Akıllı Yönetişim, Bilgi Güvenliği, Bilgi Teknolojileri
13 Görüntü İşlemeye Dayalı Güvenlik Sistemleri Akıllı Güvenlik, Akıllı Yapılar, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilgi Güvenliği
14 İleri Deprem Uyarısı Afet ve Acil Durum Yönetimi, Akıllı Güvenlik, Akıllı Yapılar, Akıllı Mekan Yönetimi
15 İleri Sel Uyarısı Afet ve Acil Durum Yönetimi, Akıllı Güvenlik, Akıllı Mekan Yönetimi, Akıllı Çevre
16 Kuluçka Merkezi Akıllı Ekonomi, Bilgi Teknolojileri, İletişim Teknolojileri, Akıllı İnsan
17 Teknoloji Geliştirme Bölgesi Akıllı Ekonomi, Bilgi Teknolojileri, İletişim Teknolojileri, Akıllı İnsan
18 Yangın Algılama ve Uyarma Sistemleri Afet ve Acil Durum Yönetimi, Akıllı Güvenlik, Akıllı Yapılar, Akıllı Mekan Yönetimi
19 Kitle Kaynak Kullanımı (Crowdsourcing) Bilgi Güvenliği, Akıllı İnsan, Bilgi Teknolojileri
20 Kültür, Sanat ve Turizm Faaliyetlerine ve Sosyal Faaliyetlere Yönelik Alt ve Üst Yapıların Geliştirilmesi Akıllı Yönetişim, Akıllı İnsan
21 Entegre Bina Güvenlik Sistemleri Akıllı Güvenlik, Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi
22 Akıllı Durak Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Akıllı Enerji, Bilgi Teknolojileri
23 Otopark Yönetim ve Yönlendirme Sistemi Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilgi Teknolojileri, Akıllı Mekan Yönetimi
24 Yapı Aydınlatma Sistemleri Akıllı Yapılar, Akıllı Enerji, Akıllı Ekonomi, Akıllı Çevre
25 Yeşil Alanların Yönetimi Akıllı Çevre, Akıllı Mekan Yönetimi, Akıllı Altyapı
26 Entegre Trafik Yönetimi Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı, Bilgi Teknolojileri, Akıllı Güvenlik
27 Bisiklet Yolu ve Paylaşımı Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı, Akıllı Güvenlik, Coğrafi Bilgi Sistemleri
28 İklimlendirme Altyapısı Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı Yapılar, Akıllı Altyapı, Akıllı Enerji, Akıllı Çevre, Akıllı Ekonomi
29 Kadına Yönelik Sosyal Sorumluluk Projeleri Akıllı Yönetişim, Akıllı İnsan
30 Uzaktan Hasta Takibi Bilgi Güvenliği, İletişim Teknolojileri, Akıllı İnsan, Akıllı Sağlık
31 Ücretsiz İnternet Erişim Alanları Bilgi Güvenliği, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Akıllı İnsan
32 Yağmur Suyu ve Gri Su Yönetimi Akıllı Çevre, Akıllı Enerji, Akıllı Sağlık, Akıllı Altyapı, Akıllı Ekonomi
33 Akıllı Atık Toplama Akıllı Çevre, Akıllı Altyapı, Coğrafi Bilgi Sistemleri
34 Akıllı Temiz ve Atık Su Yönetimi Akıllı Çevre, Akıllı Enerji, Akıllı Sağlık, Akıllı Altyapı, Akıllı Ekonomi
35 Yeşil Sertifikalı Yapılar Akıllı Yapılar, Akıllı Enerji, Akıllı Çevre
36 Ulaşımda Sanal İkiz ve Simülasyonu Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, İletişim Teknolojileri
37 Akıllı Atık Ayrıştırma Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı Altyapı, Akıllı Çevre
38 Yapı Entegre Atık Yönetimi Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı Altyapı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Akıllı Çevre
39 Deprem Yalıtım Sistemleri Akıllı Güvenlik, Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi, Afet ve Acil Durum Yönetimi
40 Çok Modlu Toplu Taşıma Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı, Akıllı Güvenlik, Coğrafi Bilgi Sistemleri
41 Kişiselleştirilmiş Ulaşım Bilgileri Akıllı Ulaşım, Akıllı İnsan, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilgi Teknolojileri, Akıllı Altyapı, Bilgi Güvenliği
42 Engellilere Yönelik Sosyal Sorumluluk Projeleri Akıllı Yönetişim, Akıllı İnsan
43 Akıllı Sayaçlar Akıllı Enerji, Akıllı Yapılar, Akıllı Çevre, Akıllı Ekonomi
44 Giyilebilir Sağlık Teknolojileri Akıllı Sağlık, Akıllı Ekonomi, Bilgi Teknolojileri, İletişim Teknolojileri, Bilgi Güvenliği
 45 Afet Yaşam Odaları ve Sığınaklar Akıllı Güvenlik, Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi, Afet ve Acil Durum Yönetimi
46 Spora Yönelik Alt ve Üst Yapıların Oluşturulması Akıllı Çevre, Akıllı İnsan, Akıllı Ekonomi, Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı Sağlık, Akıllı Enerji
47 Kent Rehberlerinin Oluşturulması Akıllı Çevre, Akıllı Mekân Yönetimi, Bilgi Teknolojileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Akıllı Yönetişim
48 Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Akıllı Yönetişim, Akıllı İnsan, Coğrafi Bilgi Sistemleri
49 Yapı Enerji Verimliliği Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı Altyapı, Akıllı Enerji, Akıllı Çevre, Akıllı Ekonomi
50 Mahalle Platformları Akıllı Yönetişim, Akıllı İnsan, Akıllı Güvenlik, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilgi Güvenliği
51 Akademik Yayın ve Projeler Akıllı İnsan, Bilgi Teknolojileri
52 Akıllı Şehir Yönetim Platformu Akıllı Yönetişim, Akıllı İnsan, Akıllı Güvenlik, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilgi Güvenliği
53 Bölgede bulunan Bina/Yapı Adası Bazında Isı Kayıplarının Tespiti Akıllı Yapılar, Akıllı Enerji, Akıllı Çevre, Akıllı Mekan Yönetimi
54 Çevre Kirliliği İzleme Sistemi Akıllı Çevre, Akıllı Yapılar, Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı Sağlık, Akıllı Altyapı
55 Çevre Kontrol Merkezi Akıllı Çevre, Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı Altyapı, Akıllı Enerji
56 Dezavantajlı Bireylerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi Akıllı Yönetişim, Akıllı İnsan
57 Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı, Akıllı Enerji, Akıllı Ekonomi
58 Enerji Güvenliği Akıllı Enerji, Akıllı Altyapı, Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı Yapılar, Akıllı Çevre
59 Engellilere Yönelik Konuşan Yaya Butonu Akıllı Yönetişim, Akıllı İnsan, Akıllı Ulaşım
60 Galeri Sistemi Akıllı Altyapı, Akıllı Ulaşım, Akıllı Güvenlik, Akıllı Çevre
61 İlaç Lojistiği Akıllı Sağlık, Akıllı Güvenlik, Akıllı Ulaşım
62 İstihdam Akıllı Ekonomi, Akıllı İnsan, Akıllı Yönetişim
63 Kültürel Miras Akıllı Yönetişim, Akıllı İnsan, Akıllı Çevre, Akıllı Mekan Yönetimi
64 Mobil Sağlık Uygulamaları Akıllı Sağlık, Bilgi Güvenliği, Akıllı Ekonomi
65 Okulların Fiziksel ve Teknolojik Altyapıları Akıllı Altyapı, Akıllı İnsan, Akıllı Mekan Yönetimi, Bilgi Teknolojileri
66 Tek Nokta (One Stop) Hizmet Merkezi Akıllı İnsan, Akıllı Yönetişim, Akıllı Yapılar, İletişim Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri
67 Teknoloji Kullanımı ile İlgili Sosyal Sorumluluk Projeleri Akıllı İnsan, Bilgi Teknolojileri, Bilgi Güvenliği, İletişim Teknolojileri, Akıllı Yönetişim
68 Toplu Taşıma Araç İçi Kontrol Sistemleri Akıllı Ulaşım, Akıllı Güvenlik, Coğrafi Bilgi Sistemleri, İletişim Teknolojileri
69 Yapı Bilgi Modellemesi İletişim Teknolojileri, Akıllı Ekonomi, Coğrafi Bilgi Sistemleri
70 Yapı Yalıtım Sistemi Akıllı Enerji, Akıllı Altyapı, Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı Yapılar, Akıllı Ekonomi
71 Yaşlılara Yönelik Tesislerin ve Hizmet Alanlarının Oluşturulması Akıllı Mekan Yönetimi, Akıllı İnsan, Akıllı Yönetişim
72 Yayalaştırılmış Bölge Akıllı Ulaşım, Akıllı Mekan Yönetimi, Akıllı Çevre, Akıllı Altyapı, Akıllı Güvenlik
73 Yenilenebilir Enerji Uygulamaları Akıllı Enerji, Akıllı Altyapı, Akıllı Çevre