Akıllı Şehir Terminolojisi Akıllı Şehir Kabiliyetleri ve bu kabiliyetler ile ilişkilendirilen varlıklara ilişkin tanımlamaları içermektedir. Akıllı Şehir Kabiliyetleri ve bu kabiliyetlerde yer alan fiziksel, mekânsal, dijital ve insani varlıklar ile söz konusu kabiliyet ve varlıklara ilişkin ve bunlar tarafından sağlanan bilgiye yönelik ortak anlayış geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımızca hazırlanmış olan terminoloji dokümanının kapsamı geliştirilerek revize edilmiş ve Akıllı Şehir Terminolojisi Dokümanı hazırlanmıştır.