Bakanlığımızca hazırlanan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme çalışmaları başlatılmıştır.

Proje ile 81 ilin  akıllı şehir kabiliyetleri değerlendirilerek olgunluk seviyeleri  tespit edilecek ve raporlanacak, elde edilen veriler ışığında iyileştirilme önerileri sunulacaktır. Aynı zamanda proje ile; şehirlerimizin insan, teknoloji, tesis, kurumlar vb. tüm ekosistem varlıkları ile akıllı şehir uygulamalarına yönelik hazırbulunuşluluğunun sağlanması, doğru ve etkin bir sistem ile etkili sonuçlar elde edilmesinin güvence altına alınması amaçlanmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme çalışması ile;
  • Şehirlerimizin akıllı şehir olgunluk seviyeleri ortak, sistematik ve ülkemize özgü bir yapı ile ölçülmüş olacaktır.
  • Şehircilik hizmetlerinin nitelikli bir şekilde sunulmasına katkı sağlanacaktır.
  • Akıllı Şehir dönüşümünde deneyim paylaşımının sağlanması ile, yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarını kavraması ve benimsemesi sağlanacaktır.
  • Kaynakların etkili ve verimli kullanımına katkıda bulunulacaktır.
  • Şehirlerimize belirlenen akıllı şehir olgunluk seviyelerini iyileştirmeleri için yönlendirme sağlanacaktır.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte  olgunluk seviyeleri belirlenen şehirlerin sıralamasını içeren Ulusal Akıllı Şehir Endeksi oluşturulacaktır.

Ülkemizde temel şehircilik alanındaki akıllı şehir uygulama ve teknolojilerinin kullanımının ölçülerek kapasite artışı sağlanacak proje ile yerel yönetimler başta olmak üzere şehirdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların, özel sektörün ve özellikle ilerleyen süreçlerde vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilecek düzenli ölçümlerle şehirlerdeki değişimler izlenecek ve ihtiyaçlar önceliklendirilecektir.