Akıllı Şehir yaklaşımı ile yenilikçi finans yöntemleri ve iş modelleri geliştirilmesi ve gelir artırıcı veya maliyet azaltıcı inisiyatiflerin tanımlanması, gelir paylaşımına yönelik anlaşmaların oluşturulması, kamu özel ortaklıklarına aracılık yapılması, kaynaklarla ürün ve hizmetlerin trampasının sağlanması, çoklu şehir inisiyatiflerinin kolaylaştırılması amacı ile Akıllı Şehir Finansman Raporu hazırlanmıştır.

Raporda, Akıllı Şehirler alanında dünyada ve ülkemizde uygulanan mali destek programları ile ilgili mevcut durum, sorunlar, öneriler başlıkları altında detaylandırma yapılmaktadır.

Raporda, Akıllı Şehirlere ilişkin dünyada finans modelleri ve ülkemizdeki kurumsal uygulamalar incelenmiştir.

Güney Kore-Seul, İspanya-Barselona, Danimarka-Kopenhag, Almanya-Berlin, ABD-San Francisco, ABD-New York, ABD-Boston, Japonya-Tokyo, Hollanda-Amsterdam, Singapur, Fransa-Paris, Birleşik Krallık-Londra, Hindistan-Gujarat, şehirlerine ait akıllı şehir finansman süreçlerine ait detaylı araştırma raporu mevcut durum, sorunlar, öneriler başlıkları altında detaylandırılmıştır.

Ulusal ve uluslararası ölçekte finansman destek yapısı ve kanalları sağlayan  kurum ve kuruluşlar incelenmiştir.

Raporda, Akıllı Şehir dönüşümünde kullanılan finansal kaynak türleri, sağlayıcıları ve iş modelleri hakkında farkındalık sağlayan bir yapıda işlenmiş; teşvik eden ve kolaylaştıran bir ortam oluşturma için gereklilikler, ihtiyaca uygun iş modelleri ve yeni iş modeli önerileri kapsamlı olarak açıklanmıştır.