TANIM


Farkındalığı, katılımcılığı ve yaratıcılığı yüksek, hayat boyu öğrenen, bilişim teknolojilerini hayatına dâhil etmiş, beşeri ve sosyal sermayenin ana unsuru ve şehir yaşamının odak noktası olan bireydir.

Akıllı İnsan bileşeni kapsamında Sosyal Altyapı, Kültürel Etkileşim ve Bağımlılık konuları ele alınmaktadır.

Sosyal Altyapı, sosyal yapının temel taşlarını oluşturan eğitim, sağlık, kültür, turizm, sanat, spor ve sosyal yardımlar gibi insanın ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik faaliyetler ve hizmetlerdir.

Kültürel Etkileşim, farklı yaşam tarzları, mensubiyetleri ve kimlikleri olan bireylerin ,geniş bir ortak zemin üzerinde harmonize edilerek huzurlu ve üretken bir şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak ortam, imkan ve şatlarının oluşturulmasıdır.

Bağımlılık, sigara, alkol, uyuşturucu madde gibi fiziksel bağımlılıklarının ve kumar, alışveriş ve teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarının, kişinin hayatını işgal etmesi, çevresi ile olan iletişimini bozması, gündelik yaşamına engel olması, fiziksel ve ruhsal sağlığına zarar vermesidir.

MOTİVASYONLAR


 • İnsanın Hayat Kalitesinin Artırılması
 • Kolektif Zekanın Kullanımı
 • İşgücü Kalifikasyonu ve İstihdam Potansiyelinin Artırılması
 • Dijital İçerme ve Okuryazarlığın Artırılması
 • Yoksulluk ve Sosyal Soyutlanmanın Azaltılması

UYGULAMALAR


 • Crowdsourcing (Kitle Kaynak Kullanımı)

Crowd ve outsourcing kelimelerinin birleşiminden doğmuş, kitlesel kaynak kullanımı, kalabalık ya da toplulukların birlikte kaynak kullanımı anlamına gelen bir terim. Buna basitçe, birçok insanın, belli bir işi gerçekleştirmesi denilebilir. Örnek: Doritos, Hisseli Tatlar kampanyasıyla yeni tat arayışını halka açtı ve bir yarışma düzenledi. Gelen yeni tat önerilerini değerlendirip, en iyi üç tadı belirledi. Bu üç tadı da yine halkın oylamasına sundu. Halkın oylamasıyla seçilen yeni tadın sahibine gelirin yüzde 1’i hediye edildi.

 • Mahalle Platformları

Mahalle sakinlerinin birlikteliğini, işbirliğini, dinamiğini ve yaşam standardını artırma , demokratik ve kolektif kararlar alma ve uygulama amacına yönelik faaliyetlerin dijital ortamlar ve zeminler temelinde icra edilmesi. Örnek: Yerel yönetimlerde şeffaflık ve katılımcılık oluşturmaya yönelik “Muhit” uygulaması. Mahalle sakinlerinin bulunduğu bölgedeki esnafa dijital ortamda ulaşabilip sipariş verebilmesi ve hizmet alabilmesi imkanını sunan “Mahallem” uygulaması.

 • Yaşayan Laboratuvar

Akıllı kent ürün veya hizmetlerinin gerçek ortamlarda gerçek kullanıcılarla geliştirilmesi, sınanması ve iyileştirilmesine yönelik olarak toplumun, yeni ürün ve hizmetlerin gerçek katma değerlerini görmesini sağlayan bir deneyim, araştırma ve inovasyon ortamıdır. İstanbul Başakşehir Yaşam Laboratuvarı bilişim teknolojileri ve tasarım konulu ürün ve hizmetlerin, gerçek yaşam ortamında, gerçek kullanıcılarla test edilebileceği ve geliştirilebileceği bir alandır.

 • Akıllı Kentlere Yönelik Sosyal Kampanya Varlığı

Akıllı kent bilincinin oluşturulması ve akıllı kent uygulamalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen faaliyetlerdir.Şehirdeki sokakların yayalar, bisikletçiler ve kaykaycılar için araçlara kapatıldığı San Antonio Siclovia Festivali akıllı insan girişimlerine örnektir.

 • Ücretsiz İnternet Erişim Alanları

Kamuya açık alanlarda kişilere ücretsiz olarak internet kullanabilme imkanının sunulmasıdır.İstanbul Atatürk Havalimanı Dış ve İç Hatlar Terminali ile Genel Havacılık Terminali’ndeki tüm noktalarda kablosuz internet hizmeti bulunmaktadır. Bu hizmet, iç ve dış hat terminalinde yer alan yolcu salonlarında ücretsizdir. Bununla birlikte, terminal içi diğer kullanım alanlarında da 120 dakika süreli ücretsiz internet erişimi sunulmaktadır.

 • Turistlere Özgü Akıllı Rehber Uygulaması

Turistlerin ziyaret ettikleri yerdeki turistik yerleri, yemek ve konaklama imkanlarını, alabilecekleri hizmetleri dijital bir rehber aracılığı ile öğrenebilmesini sağlayan mobil sistemlerdir.Örnekler olarak: Düzce Valiliği tarafından hizmete sunulan Mobil Şehir Tur Rehberi ile ziyaretçiler, akıllı telefonlarına yükledikleri uygulama sayesinde turistik alanlar ve spor tesisleri, otel ve restoranları kolaylıkla bulabilecek. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından geliştirilen ’Çanakkale Rehberi’ adlı mobil uygulama ile Çanakkale Şehitliğini ziyaret eden herkese rehberlik hizmeti sağlanacak.

ZORLUKLAR


 • Toplumsal Gruplar Arası Mesafenin Artması
 • İnsana Ulaşma ve Katılımı Sağlama
 • Güçlüleri Güçlendirme
 • Sürdürülebilirlik
 • Gizlilik, Veri Paylaşmadan Kaçınma