TANIM


Akıllı Altyapı, Akıllı Ulaşım ve İletişim Teknolojileri bileşenleri kapsamında kullanılan sensörlerle toplanan veriyi ileten, analiz eden, ölçen, izleyen ve daha gelişmiş performans ve kullanıcı deneyimi için kullanıcı talepleri ve çevredeki değişikliklere akıllı şekilde yanıt verebilen ve kamusal değer oluşturan sistemlerdir.

MOTİVASYONLAR


 • Çöp sahalarında atığın en aza indirilmesi
 • Atıktan değerli kaynakların alınması veya çıkarılması
 • Geri kazanımı ile doğal kaynak kullanımının azaltılması
 • İnsan sağlığı ve çevre kirliliği risklerinin azaltılması
 • Düzgün planlamalar ile maliyetlerin azaltılması
 • Su tasarrufunun sağlanması
 • Kullanıcıları gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmesi
 • Kötü hava koşullarına hazırlıklı olunması
 • Gelişmiş su yönetimi sayesinde sellerin engellenmesi ve risk takibi
 • Atık su şebekesinin bakım ve tahliyesinin verimlileşmesi
 • İşletme ve yatırım maliyetlerinin düşürülmesi
 • Can ve mal emniyetinin sağlanması
 • Kaynakların verimli kullanımının sağlanması
 • Gelişmiş trafik akışının ve güvenliğinin sağlanması
 • Karbon emisyonlarının azalması
 • Yolların kapasiteye uygun olarak kullanılması
 • İnsan-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişinin sağlanması
 • Mobilitenin arttırılmasına yönelik altyapının oluşturulması
 • Seyahat süresinin kısalmasıyla üretkenliğin artması
 • Elektrikli araçların kullanabilirliğinin sağlanması
 • Sürücü emniyeti ve kaza yönetiminin iyileştirilmesi
 • Değişken hız limitlerinin ve şerit yönetiminin düzenlenmesi
 • Çevredeki taşınmaz mallarının değerinin artması
 • Bağlantı kapasitesi ve hızının geliştirilmesi
 • Rekabete dayalı ve pazar gereklerine uygun sektörel gelişmenin sağlanması
 • Yeni iş imkânları oluşturarak işsizlik oranlarının düşürülmesi
 • İnternete ilişkin kullanıcı güveninin artırılması
 • Veri merkezlerinin desteklenmesi
 • Güçlü internet değişim noktalarının oluşturulması
 • Vatandaşa sunulan erişim teknolojilerinin çeşitlenmesi

UYGULAMALAR


 • Atık Geri Dönüşüm Tesisleri

Kaynağında ayrı ayrı biriktirilen atıkların ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılması çalışmaları kapsamında yapılan hizmetlerdir. Örnek olarak elektronik atık geri dönüşüm sistemleri ve plastik atık geri dönüşüm tesisleri verilebilir.

 • Akıllı Atık Konteynerleri ve Taşıyıcı Sistemler

Atık yönetim süreçlerindeki verimsizliği ortadan kaldırmak, çevreye verilen zararları en aza indirmek ve çok daha düzenli bir hizmet verilmesini sağlamayı amaçlayan konteynerler ve taşıyıcı sistem hizmetidir.

 • Akıllı Sulama

Sensör kullanımıyla birlikte sıcaklık, nem, basınç, toprak nemi, ph, toprak tuzluluğu, rüzgar hızı/yönü, yağmur şiddeti gibi değerlerin sürekli ölçülüp gerekli ve yeterli miktarda sulamanın sağlandığı ve takip edilebildiği sistemlerdir. İzmir Şirinyer Hipodrom Sulaması uygulaması akıllı sulamanın bir örneğidir.

 • Akıllı Park Yönetimi ve Ödeme Çözümleri

Trafik dışı alanlarda verimli otopark operasyonu için çeşitli biletleme çözümleri ve otomatik ödeme terminalleri sunan sistemlerdir. Moğolistan Ticaret Binası otoparkı bu sistemlerin uygulandığı bir örnektir.

 • Elektrikli Araç Şarj Altyapısı

Elektrikli araçların şarj talebini doğru yönlendirebilecek akıllı şarj sistemleri, araç şarj işleminin yoğun olduğu bölgelerde özelliklede enerji talebinin yüksek olduğu saatlerde oluşabilecek yük artışının önlenmesine, mevcut elektrik altyapısında oluşacak ciddi hasarlara engel olacak sistemlerdir. İzmir’de elektrikli araçlar için kurulan ücretsiz şarj istasyonları elektrikli araç şarj altyapısına bir örnektir.

ZORLUKLAR


 • Kullanılacak teknolojik ürünlerin birim fiyatlarının yüksek olması
 • Operasyon aşamasında malzeme hacmi, türü ve miktarı ile mevsimsel değişikliklerin planlanmasının güçlüğü
 • Lojistik açısından, konteyner ve kamyon türü belirleme, güzergah planlama, yakıt kullanımı ve zamanlama zorlukları
 • Konteynerlerdaki koku sorunu
 • Yüksek Yatırım maliyetleri
 • Rakip sistemlerin çatışması, farklı ağ standartlarının kullanılması
 • Düzenlemelerin yetersizliği
 • Teknolojinin düzenlemelerden daha hızlı gelişmesi
 • Maliyetlerin uzun soluklu olması
 • Ortak birlikte çalışabilirlik yaklaşımının eksikliği
 • Nüfus artışı, su kirliliğinin artması, sellerin artması, daha uzun süreli kuraklıklar gibi su sistemi üzerinde baskıların olması
 • Yaşlanan altyapı kaygısı
Akıllı Altyapı