Marmara Belediyeler Birliği tarafından , 4-7 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Marmara Urban Formuna katılım sağlandı.

MARUF, küresel gündem ile yerel ihtiyaç ve öncelikleri bir arada değerlendirerek kentin tüm paydaşlarıyla birlikte çözüm arayışına odaklanmaktadır. Bu forum, kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer ilgili paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusundaki farklı yaklaşımları bir araya getirerek tartışmayı hedeflemektedir. MARUF’un amaçları arasında kentleşme sürecinin ekonomik, politik, sosyal ve ekolojik değişim ve sorunlarını incelemek, yerel yönetimlerin kriz ve insani hareketlilik durumlarında rolünü güçlendirmek, kentleşme konusundaki farkındalığı artırmak, yaşanabilir ve eşitlikçi kentlerin oluşumuna katkıda bulunmak, bilgi akışını sağlamak ve kentler arası ilişki ağlarını desteklemek bulunmaktadır.

MARUF, 4-7 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul kongre Merkezinde düzenlenmiştir. Bu etkinlikte, ana oturumlar, eş zamanlı paneller, yuvarlak masa toplantıları, atölyeler, sergiler, teknik geziler ve kültürel etkinlikler gibi çeşitli programlar yer almıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Coğrafi Bilgi Sitemleri Genel Müdürlüğü olarak Genel Müdürü Yardımcımız Akın KISA moderatörlüğünde Dayanıklı Kentlere Giden Yolda Akıllı Şehir Uygulamaları oturumu düzenlenmiştir.Söz konusu oturumda Coğrafi Bilgi Sitemleri Genel Müdürlüğünden Akıllı Şehirler Daire Başkanı Dursun Yıldırım Bayar ve Akıllı Şehirler Şube Müdürü Bestami KARA tarafından Bakanlığın akıllı şehir uygulama ve politikaları ulusal düzeyde ele alınarak değerlendirilmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyesinden Akıllı Şehirler Dairesi Başkanı Cüneyt Taşkesen ise bursa ‘da gerçekleştirilen ve planlanan akıllı şehir uygulamaları hakkında sunum gerçekleştirmiş ve Bursa Yerel Akıllı Şehir Stratejisi’nden bahsetmiştir.