Akıllı şehir enerji Altyapı ve Hizmetler ile Çevre bileşenleri kapsamında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ndeki en önemli enerji verimliliği programıdır. Bunun sebebi ise New York sera gazı salınımının %75’inin inşaat sektörü kaynaklı olmasıdır. Dolayısıyla bu proje ile enerji bilgilerinin karar vericilere sunulması ve en uygun maliyetli enerji verimliliği önlemlerinin takip edilmesi sağlanmıştır. Bu proje, kapsamlı iş eğitimi ve NYCEEC adlı bir finansman kuruluşu tarafından desteklenen dört düzenleyici kategoriden oluşur. Yalnızca 50.000 fit kareyi aşan binalar mevzuata tabidir; bu büyüklükteki binalar New York bina stokunun %2’sini, şehrin toplam bina metrekaresinin yarısını ve inşaat sektörünün toplam sera gazı emisyonlarının %45’ini oluşturmaktadır. Bu sektörü tek başına hedeflemenin, 2030 yılına kadar şehir genelinde sera gazı emisyonlarında %5’in üzerinde bir azalmaya katkıda bulunması beklenmektedir. Bu, yaklaşık üç milyon metrik ton karbondioksitin atmosfere salınmasını engellemek anlamına gelir. Projenin tam olarak uygulanması ile şehrin toplam yıllık sera gazı emisyonunu %5 azaltması, enerji maliyetinin yıllık 7 milyar dolarlık net tasarruf getirmesi ayrıca enerji denetimi, tekrar devreye alma, aydınlatma ve bakım ekipmanlarının iyileştirilmesi gibi inşaatla ilgili alanlarda 17.800 adet yeni iş üretilmesi beklenmektedir. New York, bazı bina sahiplerinin verimliliği tekrar devreye alma maliyetlerini karşılayamayabileceğini düşünerek, şehir ile enerji verimliliği sektöründeki özel veya kâr amacı gütmeyen firmalar ile kâr amacı gütmeyen bir ortaklık olan New York Şehri Enerji Verimliliği Birliği’ni (NYCEEC) kurmuştur. Bu kurumun amacı enerji verimliliği projeleri için finansman sağlamanın yanı sıra finansman ve vergi teşvikleri hakkında bilgi sağlamaktır. Kurum, ABD Enerji Bakanlığı (DOE) Enerji Verimliliği ve Koruma Blok Hibe fonlarından 37,5 milyon dolar yararlanmıştır. Ayrıca NYCEEC bina sahiplerine ve kiracılar için finansal ürünler ve hizmetler geliştirmenin yanı sıra enerji verimliliği fırsatları ve teşvikleri hakkındaki bilgilere erişimi kolaylaştıran yeni kredi uygulamalarının kullanımını da teşvik etmektedir. Bu haliyle proje, İş & Ekonomi bileşenini de kapsamaktadır. Ayrıca proje kıyaslama, enerji denetimleri ve tekrar devreye alma çalışmaları için finansman ve bir program sağlayan New York Eyaleti enerji Araştırma ve Geliştirme Otoritesi (NYSERDA) tarafından da mali olarak desteklenmektedir. New York şehrine hizmet veren her iki hizmet sağlayıcı olan Consolidated Edison Inc. ve National Grid müşterileri için enerji verimliliği programları sunmakta ve emlak endüstrisi sosyal yardım programları için finansman sağlamaktadır. Bu projenin paydaşları New York şehri hükümeti ve hükümete bağlı organizasyonlardır. Diğer paydaşlar, projenin planlamadan eğitime ve halka erişime kadar farklı alanlarında ve farklı aşamalarında yer almıştır. Ayrıca mühendislik, mimarlık, işçi sendikalarının çevreci gruplar, kiracı gruplar ve daha geniş gayrimenkul topluluğundaki endüstri uzmanları da projeye dahil olmuştur.