Singapur, Akıllı Ulus olma yolunda adımlar atarken, PDD, entegre ana planlama ve teknolojinin yerel bölge düzeyinde toplum için daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir ortam yaratmaya nasıl yardımcı olabileceğinin ve çekici bir iş ve yaşam tarzı ekosistemini nasıl teşvik edebileceğinin vitrini olacak yenilikler sağlamıştır. Punggol Dijital Bölge (PDD-Punggol Digital District) projesi Singapur’un ilk akıllı bölgesini oluşturmak için Singapur Teknoloji Enstitüsü ve Jurong Town Corporation (JTC) ‘nin Punggol North içindeki iş parkı alanlarını bir araya getirmiştir. PDD, yalnızca siber güvenlik ve dijital teknoloji gibi dijital ekonominin temel büyüme endüstrilerini barındırmakla kalmamış, aynı zamanda çevredeki topluluk için kapsayıcı ve yeşil bir yaşam tarzı oluşturmayı hedeflemiştir. Fikirlerin çapraz beslenmesini kolaylaştırma amacı güden PDD, özellikle endüstri ve akademinin birbirlerinin çalışma alanlarını ve tesislerini paylaşması için tasarlanmıştır. Bölgede gerçekleşmesi hedeflenen altyapı ve hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Açık Dijital Platform: Tek bir emlak sistemi içinde çeşitli binaların yönetimi entegre edildiği bir sistemdir. Yenilikçilere platforma bağlanabilme ve topluluk merkezli çözümler oluşturmak için verilere erişebilme imkânı sağlanmıştır.
  • Merkezi Lojistik: Bölgede kurulan pazara malların gelişi sağlandığı gibi aynı ortamda perakende satışı da gerçekleştirmek üzere planlama yapılmıştır. Böylece malların kullanım üretkenliği artırmak ve araç trafiği azaltmak amaçlanmıştır. Mobil cihazların merkezi birimden aldığı bilgilerle, toplu taşıma araçları için online tarife ve bilet alımı gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Yine mobil uygulama ile araba paylaşımının yapılmasıyla trafiğe çıkan araç sayısında ve hava kirliliğinde azalma hedeflenmiştir.
  • Bölgesel Soğutma Sistemi: Soğutma ihtiyaçlarını merkezileştirmek hedeflenmiştir. Merkezi bir yeraltı tesisi etrafında kurulu olan sistem, suyu 5 kilometrelik kapalı devre boru ağı boyunca kanalize ederek, binaların belirlenmiş bir mahallesinde sıcaklıkları düşürme etkisi verilmektedir. Soğuk besleme suyu borular boyunca akar, her binadaki ısı eşanjörüne girer, burada ısıyı emer ve merkezi tesise dönmeden önce binayı soğutur.
  • Pnömatik Atık Toplama: Bölge çapında bir yeraltı vakum borusu ağıyla atık toplama kamyonlarına olan ihtiyaç ortadan kaldırılmış ve çöp kanallarındaki kokuya çözüm bulunmuştur. Bölgede gerçekleşmesi hedeflenen altyapı ve hizmetler için 2021 Ulusal Harcama Programı kapsamında onaylanan bütçe 18,6 milyon dolar olarak belirlenmiştir.