Sürdürülebilir ulaşım için akıllı tedarik Oslo şehrinde insan sağlığını tehdit eden zararlı hava kirliliği seviyesine sahip bölgelerinde 200.000 kişi yaşamaktadır. Başkentteki askıda kalan partiküllerin, nitrojen dioksit ve kükürt dioksit emisyonlarının yüzde 63’ü ulaşımdan kaynaklanmaktadır. Oslo Şehri, satın alma yoluyla sürdürülebilir ulaşım çözümleri konulu bir proje için Avrupa Komisyonu tarafından 225.000 Euro hibe almıştır. BuyZET projesi, katılımcı şehirlerin mal ve hizmetlerin sıfır emisyonlu kentsel teslimat hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için yenilikçi satın alma planları geliştirmek hedeflenmiştir. Avrupa Birliği (AB) fonları, ulaşım hizmetlerinin satın alınması ve mal ve hizmetlerin tedariği yoluyla sıfır emisyonlu araçlara geçiş yoluyla Oslo hareketliliğinin değişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Projedeki ana şehirler (Rotterdam, Oslo ve Kopenhag) ilk olarak hangi mal ve hizmet tedarik alanlarının en yüksek “ulaşım ayak izine” sahip olduğunu belirleyecektir. Yani malların veya hizmetlerin tesliminde üretilen insanların taşınması için motorlu araç seferlerinin sayısı ve ilgili emisyonlar tespit edilecektir.