Projenin bileşenleri ölçme, uzmanlarla öğrenme oturumları, insan, iletişim ağları ve veridir. Projenin amacı, bilişim ve teknoloji yönetimi ve enerji verimliliği konusunda şehirler arasında bir ortaklık oluşturulması hedefidir. Proje, 7. Araştırma Çerçeve Programının (FP7) bilişim ve teknoloji yönetimi konusu altında finanse edilmektedir. Projenin paydaşları Eurocities’in 97 üyesi, Manchester Kent Konseyi ve Leibniz Ekolojik Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Enstitüsü’dür.