Projenin bileşenleri yenilenebilir enerji teknolojileri, geleneksel enerji kaynakları, hava durumuna bakılmaksızın sürekli güç sağlamak için akıllı şebeke ve akıllı sayaçlar aracılığıyla bilişim ve teknoloji yönetimi, veri ve görüntülemedir. Projenin amacı rüzgâr enerjisinden elde edilen elektrik üretiminin 2012 yılında %22 iken 2020 yılında %50’ye çıkarmaktır. Middelgrunden’deki 2 MW türbinler, ilk kurulan türbinler olup, son kullanma tarihine ilk yaklaşanlardan bazılarıdır.

Projenin sürdürülebilirliği için HOFOR ve Ar-Ge A.Ş.’nin şu anda Middelgrunden’deki türbinlerinin Demonstration of Lifetime Extension Concept projesi aracılığıyla restorasyonu için bir test model geliştirmektedir. Projenin fonlaması Danimarka Enerji Ajansı’nın 45 milyon Euro desteği ile yerel üreticiler arasında ortak bir şekilde gerçekleşmiştir. Projenin paydaşları vatandaşlar, elektrik sağlayıcıları ve belediyedir.