Projenin bileşenleri görüntüleme ve sensör elemanları, veri, bilişim ve teknoloji yönetimi ve su ile ilgili kamusal hizmetlerdir. Bu projenin amacı Kopenhag’da yaşayan kişilerin doğrudan çeşmeden yüksek kalitede suya ulaşmalarını sağlamaktır. Şiddetli yağışlar ve deniz taşmaları nedeniyle kirli suyun şehir su şebekesine sızması nedeniyle salgın hastalıkların artması bu projenin temel dayanağı olmuştur. Bulut Patlaması Yönetim Planı (Cloudburst Management Plan-CMP) aracılığıyla yağmur suyunu toplayan, geciktiren ve limandaki son çıkışlara yönlendirerek kanalizasyona girişini önleyen çözümlerle şehirdeki yağmur suyunu yönetmek için altyapı seviyeleri önermektedir. Şehir merkezinde sele dayanıklı altyapı ve drenajı olan uygun fiyatlı konutlar inşa edilmesi planlanmıştır. Fonlaması kamu aracılığıyla yapılmıştır. Projenin paydaşları Kopenhag Belediyesi ve vatandaşlardır.