Bakanlığımızca 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda şehre özgü Akıllı Şehir çalışmalarının bir strateji doğrultusunda planlanabilmesi ve gerekli yetkinliğin kazanılması kapsamında; kapasite artırımı için bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanmasına yönelik Akıllı Şehir Rehberlik Uygulamaları Projesi gerçekleştirilmektedir.

Proje kapsamında akıllı şehirler alanında üretilen verinin, geliştirilen standartlara uyumlu ve güvenli bir şekilde açık hâle getirilip paylaşılabileceği, Akıllı Şehir Referans Mimari Model, Ulusal Akıllı Şehir Mimari Model ve Birlikte Çalışabilirlik Modeli ile uyumlu Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformu geliştirilmiştir.

Bununla birlikte ” Ortak Algoritmaların Oluşturulması, Veri Analiz ve Yapay Zekâ Rehberliği“, “Akıllı Şehirlere Yönelik Büyük Veri Platformları Kurulumu ve Yönetimi“, “Yerel Akıllı Şehir Mimarisi ”, “Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası ”, “Akıllı Şehir Veri Sözlüğü” ve “Kentsel Yaşam Kalitesi” alt proje çalışmaları yapılmıştır.

Bu çalışmaların yanı sıra Ülkemizde en çok uygulanan 60 akıllı şehir uygulamasına ait genel olarak uygulama tanımı, kapsam ve gerekçesi, ihtiyaç ve talep analizi, teknik analiz, finansal analiz, risk analizi değerlendirmeleri, sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri, uygulamanın Dünyada ve Türkiye’deki mevcut durumu içeren “Akıllı Şehir Uygulamaları Rehberlik Kılavuzları” hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda yukarıda belirtilen proje çıktı ve uygulamalarını içeren, sadece yerel yönetimlere yönelik olarak çevrimiçi etkinlikler düzenlenecektir. Bahse konu etkinliklere katılım için https://www.akillisehirler.gov.tr/etkinlik-kayit-formu/ bağlantı linkinden kayıt yapılması zorunludur.

Sadece yerel yönetimlere yönelik olan bu etkinliğin programına erişmek için tıklayınız.