Ortak Arama- HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES-01-01 : Urban greening and re-naturing for urban regeneration, resilience and climate neutrality”

10.01.2023 tarihinde başvuruya açılmış ve 27.09.2023 tarihinde kapanacak olan, İklim Değişikliğine Uyum Misyonu ile İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu tarafından ortak olarak çağrıya çıkılan;10-12 Milyon Avroluk 2 toplam 4 projenin destekleneceği “HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES-01-01 : Urban greening and re-naturing for urban regeneration, resilience and climate neutrality” (IA) çağrısı yenileme, yeniden kullanım, rehabilitasyon ve kirlilik azaltma amaçları doğrultusunda “yeşillendirme” ve yeniden doğallaştırma çözümlerini kullanan kentsel planlama azaltım ve uyum yaklaşımlarının nasıl işlevsel hale getirileceğini araştırması ve dijital araçların etkin şekilde kullanılarak gösterimini amaçlamaktadır.

Çağrıya sunulacak her proje en az 4 şehirde pilot demonstrasyonları içermelidir. Proje çıktıları en az 4 takipçi bölge/yerel otorite/topluluk tarafından kendi bölgelerinde yeniden uygulamalıdır. Fonlanan projelerde altyapı inşası ya da doğallaştırma/yeşillendirme çalışmalarının bütçesi, toplam bütçenin %20’sini aşmaması gerekecektir. Çağrı için oluşturulmakta olan uluslararası bir konsorsiyum tarafından ortaklıkta bulunmak isteyen belediyeler (şehirler ya da ilçeler) aranmaktadır.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı ile ilgili süreç bilgilendirmesi ve iletişim sağlamak için tıklayınız.