Akıllı Şehirler ve Topluluklar projelerinde hâlihazırda başarıyla test edilen önlemlerin tekrarlanmasını destekleyen bir finansal araç olan The Scalable Cities Action Grant için 2. Teklif Çağrısı Başlamıştır. Ufuk 2020 kapsamında desteklenen 18 proje ile 120 şehri bir araya getiren bu platform ile akıllı şehirler alanında elde edilen sonuçların yaygınlaştırılması için yerel yönetimlere 15 ile 50bin avro arasında mali destek sağlaması öngörülmektedir.

Çağrının 3 öncelikli alanı bulunmaktadır:

  • Yönetişim yapılarında sistemsel değişiklikler
  • Eğitim, öğretim ve kapasite geliştirme
  • Veri ve dijitalleşme

Çağrı kapsamında finanse edilecek projeler ile:

  • Şehir yönetişim yapılarını iyileştirilmesi veya optimize edilmesi,
  • Eğitim faaliyetleri ve programlarının geliştirilmesi ve/veya uygulanması yoluyla “daha önce finanse edilmiş akıllı şehir” projelerinden yeni şehirlere bilgi aktarımının desteklenmesi,
    Belediyelerin enerji tüketimlerini azaltmalarına, yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik etmelerine ve nihayetinde enerji faturalarını düşürmelerine yardımcı olabilecek enerji sektörünün dijitalleşmesinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Ayrıntılara ulaşmak için tıklayınız.