Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Heyeti tarafından Kent İçi Hareketlilik Analizleri Sistemi Projesi kapsamında, akıllı şehirler ve akıllı ulaşım sistemleri alanında bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmak üzere 22.09.2022 tarihinde Alman Havacılık ve Uzay Merkezi Ulaştırma Sistemleri Enstitüsü ziyaret edilmiştir.

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi, 55 enstitü ve 10.000 civarında çalışanı ile havacılık, uzay, enerji, ulaşım, güvenlik ve dijitalleşme alanlarında araştırma/geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Ulaştırma Sistemleri Enstitüsü, 2001 yılında Braunschweig Araştırma Havalimanı’nda Prof. Dr.-Ing. Karsten Lemmer başkanlığında kurulmuştur. O zamandan beri istikrarlı bir şekilde büyüyerek ve araştırma faaliyetlerini sürekli olarak genişletmektedir. Braunschweig ve Berlin tesislerinde bulunan Ulaştırma Sistemleri Enstitüsünde mühendisler, psikologlar ve bilgisayar bilimcileri olmak üzere yaklaşık 250 bilim insanı, ulusal ve uluslararası düzeyde endüstri, bilim ve siyaset alanlarından ortaklar ve müşterilerle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Enstitüde otomotiv, raylı sistemler ve trafik yönetimi alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülürken karayollarında ve demiryollarında trafiğin güvenliğini ve verimliliğini artırmaya katkıda bulunulmaktadır.

DLR Ulaştırma Sistemleri Enstitüsü ile özellikle trafik yönetimi ve trafik simülasyonu üzerine yapmış oldukları çalışmalar incelenmek üzere görüşülmüştür.

Görüşme esnasında;

  • DLR ve enstitü hakkında genel bilgi alınmış,
  • Bakanlığımızın Akıllı Şehirler Projeleri hakkında bilgi verilmiş,
  • Trafik Simülasyonu SUMO hakkında ve
  • Akıllı Şehirlerde Ulaşım Projeleri hakkında bilgi alınmıştır.