22 Haziran günü Taipei Şehir Hükümeti ve Taipei Bilgisayar Derneği tarafından çevrimiçi ortamda düzenlenen, moderatörlüğünü Profesör Shuo-Yan Chou’nun yaptığı “2022 CTalk: Dijital Dönüşüm Paneli” gerçekleşmiştir. Panele Türkiye, İngiltere ve Polonya’dan akıllı şehir alanında çalışmalar yapan uzmanlar katılmıştır. Türkiye’yi temsilen Bakanlığımızdan Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bayraktar panelist olarak yer almıştır.
Panelde, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bayraktar, katılımcılara coğrafi bilgi sistemleri ve akıllı şehirler alanında Bakanlığımızın yapmış olduğu projeler ve faaliyetler hakkında sunum yapmıştır. Panelin son kısmında ise dijital dönüşümün kentlere uygulanmasında karşılaşılabilecek zorluklar ve kamu-özel sektör iş birliği ile dijital dönüşüme dair sorular cevaplandırmıştır.