Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022-2025 Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası hazırlanarak yayımlanmıştır.

Yerel Akıllı Şehir Startejisi, Malatya ilinin akıllı şehir altyapısını her yönüyle inceleyip mevcut durumu ortaya çıkararak, kentte çoklu katılımı sağlamak ve gelişimine katkı sağlayacak stratejileri çoklu katılım ile ortaya koymak ve izleme sistemini tanımlayıp, risk yönetimini ortaya koyarak kentin bölgede ve ülkede bir model olmasına katkı sağlamaktır.

Raporun hazırlık sürecinde analizler yapılmış, detaylı saha çalışmaları gerçekleştirilmiş, bölgedeki sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları vb. gibi paydaşlar ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, anketler uygulanmıştır. Ek olarak akıllı şehirle ile ilgili ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılmış, araştırmalardan destek alınmış, daha önce gerçekleştirilmiş örnek çalışmalar incelenmiştir. Araştırma kapsamında dünyadaki ve ülkedeki akıllı şehirler incelenmiş, Malatya ile benzerlikleri ve farklılıkları göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınmıştır. Bahsedildiği gibi gerçekleştirilen tüm çalışmalar bu raporda düzenli bir şekilde bir araya getirilip, aktarılmıştır.