Bilindiği üzere, ülkemizde belediyelerce gerçekleştirilecek akıllı ulaşım projelerinin etkin bir şekilde uygulanması ve belediyeler arasında başarılı projelerin paylaşımını da içeren bir rehberlik mekanizması oluşturulması suretiyle mükerrer çalışmaların ve dolayısıyla kaynak israfının önüne geçilmesi, şehirlerimizin akıllı şehir dönüşümlerinin hızlandırılması ve teknik kapasitenin yükseltilmesi amacıyla “Şehirlerde Trafik Sorununun Çözülmesi için Akıllı Şehir Pilot Uygulamaları Yarışması” Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir.

Yarışma kapsamında Belediyelerce sunulmuş olan proje teklifleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Bakanlığımız uzmanlarınca değerlendirilmiş olup Adıyaman, Bursa, Konya, Malatya ve Sakarya Belediyeleri’nin sunmuş olduğu projeler ön değerlendirme aşamasını geçmiştir.