Ülkemizde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından üstlenilen Ufuk Avrupa Programı’nın tanıtımı ve ilgili faaliyetlerin duyurulması amacıyla https://ufukavrupa.org.tr/tr internet sitesi, Avrupa Birliği Katılım Öncesi İşbirliği Programı kapsamında desteklenmekte olan “TurkeyinH2020” Projesi kapsamında geliştirilmiştir. 9. Avrupa Birliği Çerçeve Programı olan “Ufuk Avrupa Programı” dâhilinde 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Avro bütçe ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.