Bu günün yayaları, yarının hem yaya hem sürücüleri olan küçüklerimizin trafik kurallarını içselleştirmeleri, hak ve sorumlulukları konusunda şimdiden bilinçlenmeleri, hatta uyulması gereken kurallar için büyüklerini uyaracak olgunluğa erişebilmeleri için Belediyemiz üzerine düşen görevi yerine getirmeyi kendisine bir ödev bilmektedir. Bu amaçla Başiskele Belediyemize ait Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerimize derslerde gördükleri trafik kurallarını birebir uygulamalı olarak deneyimleme imkanı sunuyoruz. Eğitim Parkımızdan, ilimiz dışında çevre illerden okullar da faydalanmaktadır. İhtiyacı karşılamak için İzmit ilçemizdeki ikinci bir Çocuk Trafik Eğitim Parkı inşaatımız devam etmektedir

Küçüklerimiz için duyduğumuz benzer hassasiyetlerle Ulaşım Dairesi Başkanlığımız ilkokul öğrencilerimize trafik güvenliği eğitimleri veriyor. Okullarda yapılan eğitimler sonunda öğrencilerimize bir de trafik güvenliği ve kurallarının öğretilmesinin amaçlandığı «Trafiko» isimli eğlenceli, eğitici ve bilgilendirici kutu oyunu hediye ediliyor. Bu güne kadar küçüklerimize 12.000 adet üzerinde Trafiko dağıtımı gerçekleştirildi.

Yine ilkokul öğrencilerimiz için, Belediye-Üniversite iş birlikteliği ile trafik güvenliği ve kurallarının kodlama eğitimi ile birlikte harmanlanarak öğretildiği artırılmış sanal gerçeklik oyunumuzu yakın bir zamanda küçüklerimizle paylaşacağız.