Şehir genelinde 15 ana arterde ve buna bağlı 51 adet sinyalize kavşakta yeşil dalga sistemi çalışmaktadır.