Sürdürülebilir Şehirler Webinarı

Sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan Küresel Umut festivali kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi’nin sekizincisi ‘Sürdürülebilir Kentler’ webinarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde online olarak gerçekleştirildi.

Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda konuşmacının katıldığı, yaşanabilir şehirler oluşturmak misyonu ile gerçekleştirilen ve İklim değişikliği ve afetlere dayanıklılık, ulaşım sistemleri ve çözümleri, deprem ve kentsel dönüşüm ve mimari, akıllı şehir teknolojileri ve akıllı şebekeler ve yönetim ve finansman başlıkları, ‘Sürdürülebilir Kentler’ webinarında ele alındı. Ayrıca ‘Akıllı Şehirler’ ve ‘Yaşanabilir Şehirler’ panelleri de gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir Kentler Webinarı’nın ikinci paneli olan ve Moderatörlüğünü Ersoy Pehlivan’ın yaptığı ‘Yaşanabilir Şehirler’ paneline Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Bayraktar katıldı. Panele ayrıca AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Sektör Yöneticisi Dr. Göktuğ Kara, EY Türkiye Yardımcı Şirket Ortağı ve İnovasyon Lideri Mehmet Gülez, UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı ve Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur da konuşmacı olarak katılım sağladı.

Panelde, Türkiye’nin 2023’e kadar çevre ile ilgili ajandası, akıllı şehir çalışmaları, yerel yönetimlerin iş modelleri, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik bilinci üzerine neler yapılabileceği ele alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Bayraktar, tüm kamu kurumlarının 2020-2023 arasında uygulaması gerektiği akıllı şehirlerin kurulumu, dönüşümü ve yönetimi hakkında Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda verilen yapılan projeler, rehberlik faaliyetleri ve eğitimler sonucu toplanan materyallerin Türkçe ve İngilizce olarak video ve yazılı eserler haline getirdiklerini ve dost ülkelerle paylaştıklarını söyleyen Bayraktar, Türk şirketlerine iş yapma konusunda Orta Asya, Afrika ve Türk Cumhuriyetlerinde fayda sağlayacaklarını ifade etti. Halihazırda Esenler’de boş bir alanda hayata geçen akıllı şehir projesi ile 175 bin ila 200 bin kişinin yaşayacağı sürdürülebilir bir şehir inşasına başlandığını aktaran Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da bölgede bir merkez kurarak akıllı şehir projeleri oluşturacağını söyledi.