Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik bir dinamizm oluşturmakta ve vatandaşlarını, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya teşvik etmektedir.

Kayseri, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Covenant of Mayors” Belediye Başkanları Sözleşmesine 2017 yılında taraf olarak, 2030 yılına kadar CO2 salımlarını %40 azaltacağını taahhüt etmiştir. Bu kapsamda; Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı hazırlanarak tüm sektörleri kapsayan uzun vadeli hedefleri ortaya koyan bir yol haritası belirlenmiştir. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı; pek çok projeye yol gösterecek ve bölgenin gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Kayseri, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda çalışmalarını geliştirme, uluslararası alanda konuyla ilgili çalışma yapan belediyelerle bilgi alışverişinde bulunma, örnek uygulamalardan ve AB fonlarından faydalanma fırsatlarını elde etmiş olacaktır.