Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye ve Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamındaki ‘Sürdürülebilir Bir Gelecek için Ortaklık Projesi çerçevesinde 09-10/2019 tarihlerinde Samsun’da “Ulusal Sürdürülebilir Şehircilik Toplantısı ve Çalıştayı” düzenlenmiştir. Etkinliğe Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in yanı sıra Sakarya, Rize ve Gaziantep Belediye temsilcileri, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri katılım sağlamıştır.

Toplantının açılış konuşması Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından yapılmış ve projenin şehre ve etkileşim alanlarına faydası hakkında bilgiler verilmiştir.

Etkinlikte sürdürülebilir şehircilik, çevre ve iklim değişikliği, kentsel dönüşüm, ekolojik binalar, ulusal akıllı şehir stratejisi ve eylem planı, akıllı planlama ve akıllı şehir çözümleri gibi bir çok konu hakkında uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirilmiş ve katılımcıların sorduğu sorular ile interaktif tartışma ortamı oluşturulmuştur.

Genel Müdürlüğümüzü temsilen toplantıya katılan Şehir Plancısı Gülenay ŞAHİN toplantıda “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” konulu bir sunum gerçekleştirerek Bakanlığımızın akıllı şehirler konusundaki vizyonu ve eylem planları hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir.