Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Ekonomi Bölümü Müdürü Sayın Charles TSENG, Ekonomi Sekreteri Sayın Annie C.C. YU ve Katip Sayın Şahin Shih-jen WANG Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir.

Genel Müdür Yardımcımız Sayın Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BAYRAKTAR ve Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanımız Dursun Yıldırım BAYAR tarafından karşılanan heyet ile akıllı şehir uygulamaları ile ilgili geliştirilen yazılımlar, uygulanan politika ve strateji çalışmaları, yürütülen projeler ve eşgüdüm çalışmaları sonuçları, coğrafi bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler ile ilgili ülkemizde gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

Birlikte çalışabilirlik ilkeleri kapsamında işbirliğinin artırılması, ülkeler arası iletişimin geliştirilmesi, 2020 Smart City Summit & Expo etkinliği ve Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu faaliyetleri hakkında görüşülerek Akıllı Şehirler oluşturma kurgusunda coğrafi verinin önemi, değeri, standartlara uyum konularının küresel anlamda önemli olduğunun, diğer yandan Akıllı Şehirlerin sadece dijitalleşme süreçlerinden ibaret olmadığı ve şehirlerdeki fiziki yansımalarının öneminin altı çizildi.