25–26 Nisan 2019 tarihlerinde yedincisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarına katılım sağlanmıştır.

Geleceğin enerji sistemleri, akıllı şebeke ağları ve sürdürülebilir kent çalışmaları üzerine, yurtiçi ve yurtdışından olmak üzere deneyimli kamu kurum/kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin akıllı şehir alanında geliştirdikleri ürün ve çözümler ile akıllı şehirler ve şebekeler kapsamında yapılan güncel konular paylaşılmıştır.

Genel Müdür Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bayraktar moderatörlüğünde “Akıllı Şehirlerde Sanayileşme”  konulu panel gerçekleştirilmiştir.

Fuar alanında yer alan Genel Müdürlüğümüz standında ise Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Tebriz Büyükşehir Belediyesi, Nijerya ve Bosna Hersek heyetleri ile Estonya ve Bulgaristan’dan gelen temsilcilere “Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı”, “Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme Modeli” ve ülkemizde mevcut akıllı şehir uygulamaları konularında sunum gerçekleştirilmiş olup karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.

  • 27 Nisan 2019