2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında 12-16 Kasım 2018 tarihleri arasında Londra Şehrine teknik inceleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Programı dahilinde; Londra’da kurum ve kuruluşların akıllı şehirler yaklaşımı kapsamındaki uygulamaları hakkında bilgi alınmış, uygulama yöntemleri, stratejileri ve vizyonları incelenmiştir.

Programda ilk olarak Londra’daki ulaşımdan sorumlu ve Londra Belediyesine bağlı bir kuruluş olan Transport for London ziyaret edilmiştir. Londra Ulaşım Stratejisi ile 2041 yılına kadar kentteki ulaşımın %80 inin toplu taşıma veya kas gücü (bisiklet, yaya) ile gerçekleştirilmesini ve böylelikle trafik yoğunluğunun azaltılırken hava kalitesinin arttırılmasını ve Londra’nın günümüzde ve gelecekte yaşanabilir kalmasını sağlamayı hedeflemektedir. Londra’nın Greenwich bölgesinde, bölgenin sürdürülebilir, esnek ve modern bir görünüme kavuşması için akıllı şehir stratejisi geliştiren ve uygulanmasını sağlayan ayrıca yerel otorite ile birlikte, Greenwich bölgesini olumsuz yönde etkileyen problemlere (sağlık, nüfus, trafik, çevre vb.) akıllı ve yenilikçi çözümler sunarak önüne geçmeyi amaçlayan Dijital Greenwich ziyaret edilmiştir.

Akıllı şehir çözümlerini oluşturmak ve geliştirmek için işletmeler, akademisyenler, şehir liderleri ve girişimciler bir araya getirmek için tasarlanan Kentsel İnovasyon Merkezi ‘nde “Smart Cities in the Making: Learning from Milton Keynes” (SCIM-MK) konulu etkinliğe katılım sağlanmıştır. Ayrıca 3 boyutlu görselleştirme tekniklerinin ve altlık haritaların kullanıldığı bir platform olan Igloo Vision Cylinder incelenerek kentteki planlama, projelerin fizibilite ve analizlerinin ne şekilde yapıldığı konusunda bilgi alınmıştır. Bir diğer ziyarette büyük ölçekli kuruluşların teknoloji ihtiyaçlarına, küçük ölçekli KOBİ’lerin sunduğu yenilikçi çözümlerle cevap vermek ve bu küçük işletmelerin mali olarak güçlenmesine imkân sağlayan bir kuruluş olan Tech-Connect ziyaret edilmiştir.

İnsanların verileri kullanarak daha iyi kararlar alabileceği açık ve güvenilir bir veri ekosistemi oluşturmak için şirketler ve hükümetler ile birlikte çalışan bir kuruluş olan Açık Veri Enstitüsü’nde, verileri üreten ve kullanan şirketler ile hükümetler arasında sürdürülebilir ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmaları hakkında bilgi alınmıştır. Dünyanın en sürdürülebilir binası iddiasını taşıyan The Cyristal London ziyaret edilerek fotovoltaik güneş panelleri, binanın yağmur suyu toplama, atık su arıtma, güneş ışığı kollektörü, aydınlık şiddeti ayarlama ve otomatik bina yönetim sistemleri özellikleri incelenmiştir.

Eski sanayi ve atıl bölgesi olan doğu Londra’da sürdürülebilir ve çevreci bir dönüşüm kapsamında akıllı bir yaklaşımla inşa edilen Kraliçe Elizabeth Olimpik Parkı ziyaret edilerek park çevresindeki yerleşimlerin gelişimi yoluyla Doğu Londra’da dinamik bir yeni merkez geliştirmek, yerel insanlar için fırsatlar yaratmak ayrıca bölgede ve Birleşik Krallık‘ta yenilik ve büyümeyi teşvik etmek maksadıyla üretilen çalışmalar ile parkın enerji, sosyal yaşam, veri yönetimi gibi özellikleri incelenmiştir.

Büyük Britanya’nın haritacılık ve CBS ile ilgili faaliyet gösteren kuruluşu olan Ordnance Survey’de ise, ülkedeki ortofoto üretimi, açık veri standartları, kamu kurumları arasındaki veri alışverişi ve verinin yeniden kullanımı için gerekli ortak bir veri anlayışının oluşturulmasına yönelik çalışmalar bunun yanı sıra akıllı kent uygulamaları hususunda incelemeler yapılmıştır. Son olarak Britanya Standartları Enstitüsü’ne gidilerek akıllı şehirlerin çerçeve standartlarını, kavramsal veri modelini ve hizmet altyapısını belirleyen PAS 181/ISO 37106, PAS 182, PAS 183 ve PAS186 standartları hakkında genel bilgi alınmıştır.