Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Akılı Kent Stratejisi ve Eylem Planı Projesi kapsamında 121 kamu/kurum kuruluşu, 41 yerel yönetim ve 12 sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile 8-9 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da Akıllı Kentler Stratejik Bakış Çalıştayı düzenlenmiştir.

Açılış konuşması Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Sn. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYRAKTAR tarafından yapılan çalıştayda, proje hakkında genel bilgilendirme yapılarak, projenin başından itibaren geçen süreçte gelinen nokta ve proje kazanımları hakkında bilgilendirme yapılarak daha önce gerçekleştirilen 4 çalıştaya bağlı olarak sonuçlar paylaşıldı.

Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında hazırlanmış olan 26 adet eylem üzerinde mevcut durum, üst seviye uygulama adımları, beklenen faydalar, hedef görünüm, sorumlu kurum kuruluşların tespiti, eylemler ve eylemler arası ilişkiler, akıllı kent terminolojisi, eylem grup şemaları ile tanımlar konusunda paylaşımlar yapıldı.

Basılı materyal olarak dağıtılan ve Akılı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Sürüm 1 Taslak Kitabı ve Performans Göstergeleri kitabı üzerinden, soru – cevap şeklinde katılımcıların görüşleri alındı.