“2020 – 2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı – Mevcut Durum Analizi” çalışması kapsamında 20.04.2018 Cuma günü GreenPark Ankara Otel’de Akıllı Kentler OG 13- Akıllı Enerji Odak Grup Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantı gündemi aşağıdaki gibidir:

 • Proje Hakkında Bilgi Verilmesi
 • Odak Grup Konusu Hakkında Bilgi Verilmesi
 • Bileşenlerin Tanıtılması
  • Motivasyonlar
  • Temalar
  • En İyi Uygulamalar
  • Zorluklar
 • Program ve Soruların Paylaşılması
 • Sorular Üzerinden Görüşlerin Toplanması
  • Mevcut Durum
  • Yaşanan Sorunlar
  • Vizyon
  • Beklentiler ve Çözüm Önerileri