Bu dokümanlar belediyelerimize Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası rehberliği yapmak üzere hazırlanmıştır. Bununla birlikte yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritası rehberliği çalışmalarında kullanılmak üzere Viyana, Stockholm, Moskova, Londra ve Sidney şehirlerinin  Yerel Akıllı Şehir Stratejileri Türkçe’ye çevrilmiş ve bu stratejilerde yer alan yaklaşımlara ait değerlendirmeler “Yerel Akıllı Şehir Stratejileri Yaklaşım Raporu” unda sunulmuştur.