Bakanlığımız tarafından yürütülen Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi kapsamında yerel yönetimlere “Akıllı Şehir Uygulamalarına Yönelik Rehberlik Etkinlikleri” 14-15 Haziran 2021 ve 21-22 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Etkinlikler 30 Büyükşehir Belediyesi, 51 İl Merkez Belediyesi ve 81 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yrd. Doç Dr. Hüseyin BAYRAKTAR’ın açılış konuşmaları ve bilgilendirmeleri ile başlamıştır. Sonrasında Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Sayın Dursun Yıldırım BAYAR sunumları ile katılımcılara Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Projenin yüklenici firması olan AsisCT Şehir Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Fatih GÜNDOĞAN Akıllı Şehir Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi süreçlerine yönelik olarak katılımcıları bilgilendirmiştir. Etkinliklerin diğer oturumları Akıllı Şehirler Uygulama Rehberliği sunumları ile devam etmiştir.

Etkinlik Programına erişmek için tıklayınız.

Dikkat: Burada yer alan sunum ve materyallerin tüm hakları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir.

Akıllı Afet ve Acil Durum Uygulama Rehberliği

Prof.Dr. Şerif Barış
Kocaeli Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi

Akıllı Altyapı Uygulama Rehberliği

Doç.Dr. Atakan Öngen
İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi

Akıllı Çevre Uygulama Rehberliği

Prof.Dr. Hüseyin Selçuk
İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi

Akıllı Ekonomi Uygulama Rehberliği

Dr.Öğr.Üyesi Mete Başar Baypınar
İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa Mimarlık Fakültesi

Akıllı Enerji ve Akıllı Aydınlatma Uygulama Rehberliği

Doç.Dr. Aysel Ersoy Yılmaz / Arş. Gör. Fatih ATALAR
İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi

Akıllı Enerji ve Yenilenebilir Enerji Uygulama Rehberliği

Doç.Dr. Aysel Ersoy Yılmaz / Y. Müh. Ertuğrul ADIGÜZEL
İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi

Akıllı Güvenlik Uygulama Rehberliği

Dr.Öğr.Üyesi Şafak Durukan Odabaşı
İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi

Akıllı İnsan Uygulama Rehberliği

Prof.Dr. Sevinç Gülseçen
İstanbul Üniversitesi/Enformatik Bölümü

Akıllı Mekan Yönetimi Uygulama Rehberliği

Emre Öztürk
AsisCT

Akıllı Sağlık Uygulama Rehberliği

Prof.Dr. Alper Cihan
İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi

Akıllı Ulaşım Uygulama Rehberliği

Prof.Dr. Abdullah Okumuş / Doç.Dr. Erkan Çelik
İstanbul Üniversitesi/Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Akıllı Yapılar Uygulama Rehberliği

Doç.Dr. Nuri SERTESER
İstanbul Üniversitesi/Mimarlık Fakültesi

Akıllı Yönetişim Uygulama Rehberliği

Haldun Ersen
Kentsev Genel Sekreteri

Akıllı Şehirlerde Bilgi Güvenliği Uygulama Rehberliği

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Naci Ünal
Bahçeşehir Üniversitesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ()

Akıllı Şehirlerde Bilgi Teknolojileri Uygulama Rehberliği

Dr.Öğr.Üyesi Şafak Durukan Odabaşı
İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi

Akıllı Şehirlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama Rehberliği

Prof.Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu
Gebze Teknik Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi

Akıllı Şehirlerde İletişim Teknolojileri Uygulama Rehberliği

Prof.Dr. Nilüfer Pembecioğlu
İstanbul Üniversitesi/İletişim Fakültesi

Akıllı Şehir Finansman Rehberliği

Prof.Dr. Ali Hepşen
İstanbul Üniversitesi/İşletme Fakültesi

14 Haziran 2021 Program Videosu

Akıllı Yönetişim/Akıllı Enerji/Akıllı Yapılar/Akıllı Afet ve Acil Durum Yönetimi

15 Haziran 2021 Program Videosu

Akıllı Ekonomi/Akıllı İnsan/Akıllı Çevre/Bilgi Güvenliği

21 Haziran 2021 Program Videosu

Coğrafi Bilgi Sistemleri/İletişim Teknolojileri/Akıllı Mekan Yönetimi/Akıllı Güvenlik/

22 Haziran Program Videosu

Akıllı Ulaşım/Bilgi Teknolojileri/Akıllı Altyapı/Akıllı Sağlık/Akıllı Şehirlerde Finansma