Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarına referans olması adına belirlenen 8 temada hazırlanan teknoloji inceleme raporları hazırlanmıştır.

Raporda kavşak türlerine yer verildikten sonra akıllı kavşak sistemlerinin uygulama alanlarından bahsedilmiştir. Akıllı kavşak uygulamalarında kullanılan dış modüller ve ilgili sensör teknolojileri incelenerek, adaptif trafik sinyalizasyon kontrol modelleri ile dünyadaki trafik sinyalizasyon kontrol uygulamaları ortaya konulmuştur.

Raporda akıllı park sistemleri teknoloji inceleme raporunda ilgili mevzuatın verilmesinin ardından akıllı otopark sistemlerinin kullanım alanları teknolojideki son değişiklikler ışığında irdelenmiştir. Raporda akıllı otopark sisteminin dayandığı teknolojiler detaylı bir şekilde bahsedilmiştir.

Raporda yenilenebilir enerji kullanımı uygulamaları ile ilgili teknoloji inceleme raporu hem güncel teknolojik gelişmelerin sunulduğu hem de ilgili mevzuata atıf verildiği bir çalışmadır. Raporda güneş, rüzgâr ve jeotermal enerji kaynakları başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarındaki teknolojik gelişmeler örneklendirilerek anlatılmıştır.

Raporda akıllı sulama sistemlerinin özellikleri, nesnelerin interneti tabanlı akıllı sulama sistemi uygulamaları ve akıllı sulama uygulamalarında kullanılan teknolojilerden bahsedilmiştir.

Raporda, su kayıp ve kaçak izleme sistemleri incelenmiştir. Bilgi teknolojileri ve coğrafi bilgi sistemleriyle entegrasyona değinilen raporda, su kayıplarının önlenmesinde teknoloji kullanımından ve SCADA uygulamasından bahsedilmiştir.

Raporda aydınlatmanın esasları, fotometrik büyüklükler, fizyolojik-optik esaslar, ışık kaynakları ve aydınlatma türleri, aydınlatma armatürleri, iç ve dış aydınlatma ile amortisman giderleri konularına değinilmiştir.

Raporda, akıllı atık yönetimine ilişkin güncel teknolojik gelişmelere yer verilmiştir. Raporda atık yönetiminde nesnelerin interneti teknolojisinin kullanım alanları ve konteyner türlerinden bahsedilmiştir.

Raporda enerji etkin aktif sistemler, su yönetim sistemleri, HVAC sistemleri, aydınlatma sistemleri, elektrik güç sistemleri, düşey sirkülasyon sistemleri, entegre erişim kontrolü sistemleri, yangın emniyet sistemleri, telekomünikasyon sistemleri ve bina otomasyon sistemlerine yer verilmiştir. Aynı zamanda yeşil bina sertifikalarından ve yapı bilgi modellemesinden bahsedilmiştir.