Taslak Eylem Planı

Taslak Eylem Planı2019-11-07T15:46:48+03:00

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı taslak versiyonu hazırlanmıştır.