Akıllı Ekonomi Odak Grup Çalışması Gerçekleştirildi

“2020 - 2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem [...]