2020-2023 Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planı Projesi’nin Amaçları;

  • Paydaşların ihtiyaçlarına cevap veren
  • Geçmiş dönem tecrübelerini önemseyerek mevcut durumu dikkate alan
  • Uluslarası uygulamaları değerlendiren

Bütüncül bir Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı hazırlamak, izlemesini ve değerlendirmesini gerçekleştirmektir.

Proje,

  • Mevcut Durum Analizi
  • Olgunluk Değerlendirme Modeli
  • Strateji ve Eylem Planı’nın Hazırlanması
  • İzleme Değerlendirme Modeli
  • İzleme ve Değerlendirme Sistemi (SEPİDS)

olarak 5 ana safhadan oluşmaktadır.