Akıllı Kentler Strateji ve Eylem Planı Projesi’nin Amaçları;

  • Paydaşların ihtiyaçlarına cevap veren
  • Geçmiş dönem tecrübelerini önemseyerek mevcut durumu dikkate alan
  • Uluslarası uygulamaları değerlendiren

Bütüncül bir Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı hazırlamak, izlemesini ve değerlendirmesini gerçekleştirmektir.

Proje,

  • Mevcut Durum Analizi
  • Strateji ve Eylem Planı
  • İzleme Değerlendirme
  • Olgunluk Değerlendirme

olarak 4 ana safhadan oluşmaktadır.